Rendementen Index People in eerste half jaar beter dan Vermogensbeheer Rendement-Index!

Vergelijkingssite Vermogensbeheer.nl houdt de prestaties van 70 Nederlandse grootbanken, private banks en zelfstandige vermogensbeheerders bij en vormt hiermee de Vermogensbeheer Rendement (VBR)-Index. Recent is het rendement van deze VBR-index over de eerste helft van 2022 gepubliceerd voor verschillende risicoprofielen. De netto rendementen van Index People zijn voor al deze profielen (fors) beter dan de VBR-index.

Index People introduceert Pensioenbeleggen.nl

Bij Index People kunt u vanaf nu ook beleggen om een aanvullend pensioen op te bouwen. Index People introduceert hiervoor Pensioenbeleggen.nl. Binnen deze (fiscaal gefaciliteerde oplossing) bieden wij u de mogelijkheid om tegen zeer lage tarieven in onze volledig duurzame beleggingsportefeuilles uw aanvullend pensioen op te bouwen. Fiscaal gefaciliteerd wil zeggen dat bedragen die u inlegt (tot een bepaald maximum)  in mindering worden gebracht op het belastbaar inkomen waardoor er nu geen inkomstenbelasting over wordt betaald. Daarbij is het opgebouwde vermogen vrijgesteld van de vermogensrendementsheffing in box 3. Het is ook mogelijk om de waarde van een bestaande (lijfrente)polis of -rekening te laten overdragen naar een rekening bij Pensioenbeleggen.nl. Indien u in het bezit bent van een stamrechtpolis of -rekening dan kunt u de waarde van die polis of rekening eveneens laten overdragen naar Pensioenbeleggen.nl.

Lijfrente

Met een lijfrente bouwt u vermogen op als aanvulling op uw pensioen. U kunt jaarlijks uw beschikbare jaarruimte aan uw pensioenbeleggingsrekening toevoegen. Dit is het bedrag dat u van de overheid mag gebruiken om belastingvriendelijk te sparen of beleggen als aanvulling op uw pensioen. Per kalenderjaar wordt bepaald wat dit bedrag is. Dit bedrag berekent u op de site van de Belastingdienst. Indien u meer wilt storten dan uw jaarruimte, dan kunt u mogelijk nog gebruik maken van de jaarruimte die u in de afgelopen zeven jaar niet hebt benut (uw reserveringsruimte).

Stamrecht

Een bijzondere vorm van beleggen voor uw pensioen betreft de stamrecht. Dit is bedoeld voor mensen die vóór 2014 een ontslagvergoeding (‘gouden handdruk’) hebben ontvangen en dit kapitaal hebben ondergebracht in een stamrechtpolis, een bankspaarrekening of in een stamrecht BV.

Waardeoverdracht bestaande lijfrente/stamrecht

Uw bestaande lijfrentepolis, (bancaire) lijfrenterekening of stamrechtrekening kunt u fiscaal geruisloos (zonder belasting te hoeven betalen) laten overdragen naar uw rekening bij Pensioenbeleggen. Wanneer u de waarde van een bestaande polis of rekening wilt inbrengen op uw rekening bij Pensioenbeleggen, dan is het wel belangrijk dat uw huidige polis of rekening dezelfde fiscaliteit kent als uw rekening bij Pensioenbeleggen. Indien u hierover twijfelt, dan raden wij u aan om contact op te nemen met een financieel adviseur. Op www.pensioenbeleggen.nl/waardeoverdracht leest u meer informatie over de waardeoverdracht. Wij begeleiden u uiteraard graag bij dit proces.

Open nu uw pensioenbeleggingsrekening

Op www.pensioenbeleggen.nl leest u meer informatie over de dienstverlening en tarieven. U kunt hier ook volledig digitaal een rekening openen. Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op!

Starten met beleggen

Starten met beleggen nu beurzen op recordniveaus staan?

Veel westerse beurzen bevinden zich momenteel rond een recordniveau. Dit roept bij veel beleggers de vraag op of het verstandig is nu nog in te stappen of dat er beter even gewacht kan worden op een daling om dan in te stappen. Emotioneel is deze overweging goed te begrijpen. Echter is het feitelijk niet te bepalen welke kant de markten in de toekomst op gaan bewegen. Veel wetenschappelijke onderzoeken hebben al aangetoond dat het timen (voorspellen) van de markt op lange termijn geen hoger rendement oplevert.

Dat financiële markten overigens af en toe records bereiken is logisch te verklaren. Aandelen hebben op de lange termijn een positief verwacht rendement, dit kan alleen maar als er dus ook af en toe nieuwe records bereikt worden. Hoewel de actuele koers van het moment uiteindelijk het collectieve oordeel van alle beleggers is over de waarde van het aandeel, geeft een nieuw record toch vaak twijfels bij een belegger. Dimensional heeft een onderzoek gedaan naar het effect van starten met beleggen op het moment dat een beurs een record bereikt en op het moment dat de markt met 20% gedaald is. Uit het onderzoek (gedaan over de afgelopen 94 jaar tot en met 2020 met een belegging in de S&P500 index) blijkt dat het rendement na 1 jaar, 3 jaar en 5 jaar ongeveer gelijk is in alle gevallen. Feitelijk maakt het voor het toekomstige rendement dus niet uit of je start op het moment dat de markt een record bereikt of dat je start na een daling van 20%. In onderstaande afbeelding staan de uitkomsten vermeld.

 

 

Wijzigingen en trends bij vermogensbeheerders

Het landschap binnen het vermogensbeheer wijzigt voortdurend. Door oplopende kosten en steeds kleiner wordende marges staat het verdienmodel van vermogensbeheerders sterk onder druk. Maar wat kunnen vermogensbeheerders daar aan doen, en wat betekent dit voor uw als klant?

Vermogensbeheerders zien de kosten door nieuwe wet- en regelgeving sterk toenemen. De afgelopen jaren hebben vermogensbeheerders te maken gehad met veel wijzigingen zoals het provisieverbod, Mifid II, AVG en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Veel van deze nieuwe regels hebben ervoor gezorgd dat de werkzaamheden van compliance verder zijn uitgebreid, wat automatisch meer kosten met zich meebrengt. Ook zien vooral voorheen actieve beheerders de marges teruglopen door een steeds verdere verschuiving naar een passief beheer beleid.

Beide ontwikkelingen hebben een negatief gevolg op het verdienmodel van vermogensbeheerders. Vermogensbeheerders hebben hierdoor feitelijk drie keuzes om de strategie op aan te passen:

  • De hogere kosten accepteren, maar de instapgrens verhogen.
  • Op overnamepad gaan/je als vermogensbeheerder laten overnemen.
  • Het beleggingsproces zo efficiënt mogelijk inrichten.

De eerste optie zien wij de laatste tijd vaker voorbij komen. Banken en vermogensbeheerders verhogen de grens van vermogensbeheer en persoonlijk advies. Zij accepteren alleen nog maar hoog vermogende relaties waarmee zij de hoge kosten kunnen dekken en met een ruimere marge toch iets kunnen verdienen. Relaties met minder dan het minimum bedrag worden vriendelijk verzocht om het inlegbedrag te verhogen of een nieuwe vermogensbeheerder te zoeken. Insinger Gillissen, bijvoorbeeld, heeft onlangs zijn relaties laten weten de grens van vermogensbeheer te verhogen naar €500,000.

Ook overnames komen vaak voor. Sinds 2004 hebben 80 vermogensbeheerders hun vergunning ingeleverd en zijn er in de laatste 5 jaar alleen al 42 aanbieders verdwenen (Bron: Finner.nl). Overnames worden gedaan om snel te kunnen groeien in het AUM, maar ook om de kosten te verdelen over een grote groep relaties. Een overname is met name succesvol als beide partijen eenzelfde beleggingsbeleid voeren, echter is dit in de praktijk bijna nooit aan de orde. De klant gaat dan plotseling over op een beleggingsbeleid waar hij of zij vooraf niet mee akkoord ging. Zo werd het beleggingsbeleid van Alex al aangepast na de overname door Binck Bank maar nu Binck Bank is overgenomen door Saxo gaat het beleid wederom aangepast worden. Mensen die voor Binck Forward hebben gekozen omdat zij geloven in een passieve strategie krijgen nu een kostenverhoging en een stuk actief beleid in de portefeuilles.

Tot slot kunnen vermogensbeheerders er ook voor kiezen om het beleggingsbeleid te optimaliseren. We zien al steeds vaker een verschuiving van ‘duur’ actief beheer naar een ‘goedkoper’ passief beleid en dit lijkt voorlopig ook nog niet te veranderen. Hiernaast levert toenemende digitalisering van het intake proces een kostenbesparing op. Door een efficiënt beleggingsbeleid zijn de kosten te managen en zijn er geen rigoureuze maatregelen nodig om het bestaansrecht te behouden. Index People focust zich vooral op de laatste optie.

U ziet al snel dat de eerste twee opties vervelende situaties kunnen opleveren voor de klant. Wilt u geen verrassingen, lage kosten, een gedegen en efficiënte vermogensbeheerder die niet het beleid om zal gooien en waarbij vermogens al vanaf €100.000 de aandacht krijgen die het verdient; dan bent u bij Index People aan het juiste adres.

Rapport Actief versus Passief van Morningstar

Hij is weer uit: de ‘Active-Passive-Barometer’ van Morningstar!

De beurzen zijn na het onheilspellende eerste kwartaal van 2020 in de meeste gevallen weer ruimschoots hersteld en de beurzen noteren veelal een All-Time-High. Het is ook tijd om de balans van 2020 op te maken.

De ‘Active-Passive-Barometer’ van Morningstar is elk half jaar weer een belangrijke graadmeter voor alle beleggers en dus ook voor Index People. Wie heeft beter gepresteerd in 2020: de actieve fondsbeheerders of juist de passieve indexfondsen? In maart 2021 publiceerde Morningstar de meest recente update van deze barometer en wederom komt de passieve belegger er als winnaar uit.

Zelfs in een volatiel jaar als 2020 blijkt slechts de helft van de actieve managers in staat om het beloofde extra rendement te genereren. Als de meetperiode langer wordt vallen er steeds meer winnaars af. Ter illustratie: in het afgelopen decennium was het percentage actieve fondsen dat wist te overleven én outperformance wist te behalen bij de belangrijkste segmenten zoals Global Large cap en Europees Large cap respectievelijk slechts 5,7% en 9,6%.

Dit bevestigt wederom dat het voorspellen van de markt geen succesvolle strategie is, en dat je als belegger met een passieve benadering op langere termijn altijd beloond wordt.

In Europa richten de afgelopen jaren steeds meer particulieren en institutionele beleggers zich op een passieve strategie waarbij de index wordt gevolgd. De verwachting is dat dit de aankomende jaren verder zal toenemen.

Als grondleggers van indexbeleggen in Nederland weten we bij Index People als geen ander hoe we op een passieve manier het beste resultaat kunnen bereiken. Index People belegt uitsluitend met behulp van indexproducten en volgt daarmee altijd de markt. Wij geloven niet in markttiming en het onderzoek van de Morningstar onderstreept deze gedachte. Bekijk hieronder de belangrijkste conclusies van het rapport, of download het integrale rapport hier.

Belangrijkste conclusies samengevat: activepassive

Op onze website informeren wij u graag over onze wijze van indexbeleggen en de kernwaarden van onze dienstverlening.

Wilt u meer weten over de beleggingsfilosofie van Index People? Vraag een brochure aan of neem contact met ons op!

Index People wijzigt de tarieven

Recent heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een zaak over de btw voor collectief vermogensbeheer. De Hoge Raad kwam tot de conclusie dat er onder bepaalde voorwaarden geen btw-verplichting is voor collectief vermogensbeheer. Eén belangrijke voorwaarde is dat de vermogensbeheerder werkt met een effectengiro waarmee collectiviteit van de dienstverlening aangetoond wordt. Index People voldoet aan deze (en de andere) voorwaarden en kan hierdoor de tarieven aanpassen vanaf 1 februari 2021.

De dienstverlening particulier vermogensbeheer zal vanaf die datum dan ook aangeboden worden tegen all-in tarieven zonder btw, door deze aanpassing dalen de totale beleggingskosten.

De nieuwe tarieven per 1 februari 2021 vindt u hier.

Rendementen Index People beter dan marktgemiddelde

Vergelijkingssite Finner (www.finner.nl) heeft in de kwartaalupdate een vergelijking gemaakt van het nettorendement bij een belegging (inlegbedrag EUR 1.000.000) in een Neutraal profiel tussen Index People versus de markt (Pro NL Index). De netto rendementen worden door Finner berekend op basis van het inlegbedrag en het risicoprofiel. Afhankelijk van de parameters zijn er ruim 50 professionele vermogensbeheerders onderdeel van de Pro NL index. Alle partijen die voldoen aan het inlegbedrag en risicoprofiel worden meegenomen in deze benchmark.

De onderstaande tabel laat zien dat de behaalde rendementen door Index People in de afgelopen vier kwartalen structureel beter zijn dan de Pro NL index. Het verschil loopt over heel 2020 gemeten zelfs op naar 0,7%.

Bron: Finner Kwartaalupdate – Q3 2020, www.finner.nl

Ook Index People onderschrijft de Principes van het UNPRI

Wat is UNPRI?

De door de Verenigde Naties ondersteunde Principles for Responsible Investment (PRI) is een internationaal netwerk van investeerders die samenwerken om zes principes in de praktijk te brengen. De implementatie van de Principles dragen bij aan de ontwikkeling van een duurzamer wereldwijd financieel systeem.

De Principles:

Als vermogensbeheerder hebben we de plicht om, ook op de lange termijn, in het beste belang van onze klanten te handelen. In deze rol zijn wij van mening dat kwesties op het gebied van milieu, maatschappij en corporate governance (ESG) de prestaties van beleggingsportefeuilles kunnen beïnvloeden (tussen bedrijven, sectoren, regio’s, beleggingscategorieën en door de tijd heen). We erkennen ook dat door de toepassing van deze principes, investeerders hun beleggingen beter afstemmen op de bredere doelstellingen van de samenleving.

Waarom vindt Index People dit belangrijk?

Index People gelooft dat verantwoord beleggen op lange termijn bijdraagt aan het algemeen welzijn, en dat het onze plicht is naar de (eind)belegger om ook het niet-financiële rendement mee te wegen bij beslissingen.

https://lnkd.in/dSPtPZU

Informatie over onze dienstverlening gedurende de Corona crisis

Wij zorgen ervoor dat onze dienstverlening aan onze klanten op peil blijft. Vooral nu. Vanzelfsprekend staat hierbij de gezondheid en veiligheid voorop. Inmiddels werkt het merendeel van onze medewerkers vanuit huis. Als het nodig mocht zijn, kunnen al onze medewerkers geheel vanuit huis werken. Index People blijft ook dan gewoon bereikbaar en de dienstverlening voortzetten. Er verandert voor onze klanten dus niets.

Lees meer over wat Index People doet tijdens deze crisis.

Slechte timing kost fondsbeleggers rendement

Onderzoek van Morningstar toont aan dat beleggers in beleggingsfondsen in Europa gemiddeld 0,53% per jaar slechter presteren door een slechte timing van aan- en verkopen van beleggingen. Het onderzoek ging over de periode 2010-2018. Het onderzoek is te vinden op https://lnkd.in/gTqrUgd. Uw vermogen laten beleggen kan ook zonder verkeerde aan- en verkoopbeslissingen. Daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres.

Mooi bericht

Collega Marcel Luchtenveld kreeg wel een heel mooi bericht van een tevreden klant. Recht uit het hart en precies waar Index People voor staat! Daar doen we het uiteindelijk allemaal voor! “Ik wil jullie graag van harte complimenteren met de fantastische beoordelingen van zowel klanten als (vooral) de expertbeoordeling. Die laatste is zelfs 100%, chapeau! Wij zijn zelf ook intens tevreden met jullie dienstverlening, Het stelt mij in staat om deze taak volledig en met alle rust aan jullie over te laten. Zo ver zelfs, dat ik nooit inlog op mijn account :-). Fijn dat deze beoordelingen onze keuze voor jullie alleen nog maar stevig bevestigen. Geruststellend om te constateren dat er ook betrouwbare partners zijn in de ‘geldwolvenwereld’. Jullie dragen daarmee voor mij daadwerkelijk bij aan een verbetering van de wereld. Heel veel dank!

Personele wijzigingen bij Index People

Marc Vijver heeft per 1 juli 2019 afscheid genomen als directeur van Index People om zich te vestigen als zelfstandig adviseur voor professionele beleggers. Wel zal hij als strategisch adviseur actief blijven voor Index People, waarmee zijn kennis en expertise voor de relaties van Index People beschikbaar zal blijven.

Jeroen Thijssen, sinds 2014 werkzaam bij Index People als senior vermogensbeheerder, volgt Marc Vijver op als directeur. De directie bestaat verder uit Reinder Kuperus. Hij is samen met Marc Vijver medeoprichter en sinds de start van de onderneming in 2007 als directeur verantwoordelijk voor de interne bedrijfsvoering en compliance.

Marc Vijver zal vanuit zijn adviesbedrijf Pangea Ultima B.V. onafhankelijke adviesdiensten gaan verlenen. Omdat Marc nog slechts part-time verbonden blijft aan Index People draagt hij zijn aandelen over aan Reinder Kuperus, Jeroen Thijssen, Marcel Luchtenveld en Marc van Maarle. Allen zijn al vele jaren betrokken bij het bedrijf. De toezichthouders AFM en DNB hebben reeds ingestemd met de wijzigingen. De directiewijziging en eigendomsoverdracht hebben geen enkele invloed op het beleggingsbeleid van Index People.

Reinder Kuperus: “Index People en ik in het bijzonder danken Marc hartelijk voor alles wat hij de afgelopen jaren voor het bedrijf heeft gedaan. Hij gaat zich op eigen verzoek meer richten op strategisch en institutioneel advies. Het is mede aan Marc te danken dat we bij Index People staan waar we staan: een professioneel en succesvol vermogensbeheerder met een unieke visie op en aanpak van beleggen. Zowel onze afdeling Particulier als Institutioneel geven daar met hun ambitieuze en deskundige teams met veel ervaring invulling aan zoals onze relaties gewend zijn”.

Marc Vijver: “Ik kijk met veel genoegen terug op de tijd bij Index People en wat we samen hebben bereikt. Vol vertrouwen draag ik mijn rol in de dagelijkse leiding over aan Jeroen Thijssen en wens hem veel succes. Hij is al enkele jaren medeverantwoordelijk voor het commerciële succes van ons bedrijf. Zelf kijk ik uit naar mijn nieuwe rol als strategisch adviseur en dat ik me daar nu volledig op kan richten”.

Rendement beleggingen sterk beïnvloed door kosten

Onderzoek van ESMA toont aan dat passieve aandelenfondsen consistent de actieve aandelenfondsen in rendement overtreffen. De Europese Autoriteit voor Effecten en Markten (ESMA) heeft in haar eerste rapport in 2019 aandacht besteed aan de impact van kosten op de prestaties van retailbeleggingsproducten. Het verslag heeft betrekking op icbe-beleggingsfondsen, alternatieve beleggingsfondsen en gestructureerde retailproducten.

De analyse vindt plaats in het kader van het project van de Europese Commissie inzake kosten en prestaties van beleggingsproducten.

Het rapport geeft aan dat kosten een significante impact hebben op het uiteindelijke rendement dat retailbeleggers maken op hun beleggingen:

* de kosten voor icbe-fondsen, samen genomen, verlagen hun brutorendement gemiddeld met een kwart;

* de kostenimpact varieert sterk, vooral afhankelijk van de productkeuze, activacategorie, fondstype; en

* beheerkosten en andere lopende kosten vormen meer dan 80% van de investeerderskosten, terwijl de instap- en uitstapvergoedingen een minder groot effect hebben.

Markttransparantie is met name beperkt voor alternatieve beleggingsfondsen en gestructureerde retailproducten waarvoor praktisch geen actuele gegevens over kosten en prestaties beschikbaar zijn.

Highlights

Uit de gegevens blijkt dat de totale kosten van een icbe-fonds de prestaties van het fonds aanzienlijk verminderen, waardoor retailbeleggers in veel sterkere mate worden getroffen dan institutionele beleggers. Gemiddeld betalen retailklanten twee keer zoveel als institutionele klanten. De impact varieert per activaklasse, waarbij de kosten gemiddeld 25% van het brutorendement vertegenwoordigen in de periode 2015-2017. Doorlopende kosten zoals beheerkosten vormen meer dan 80% van de totale kosten betaald door klanten, terwijl toegang- en vertrekvergoedingen een minder belangrijke impact hebben.

Wat het totale rendement betreft, overtreffen passieve aandelenfondsen consistent de actieve aandelenfondsen. Dit wordt verder aangetoond door het feit dat de kosten voor actief beheerde aandelenfondsen aanzienlijk hoger zijn dan die voor passief beheerde fondsen en ETF’s.

Bovendien constateert het rapport aanzienlijke verschillen in kosten en bruto prestaties in de lidstaten. Tot slot benadrukt het rapport het gebrek aan beschikbare en bruikbare kosten- en prestatiegegevens, wat een belangrijk probleem is vanuit het oogpunt van beleggersbescherming.

Het rapport biedt nationale bevoegde instanties nuttige informatie ter ondersteuning van de implementatie van de kapitaalmarktenunie, en heeft tot doel de grotere participatie van particuliere beleggers in kapitaalmarkten te bevorderen door consistente EU-brede informatie over de kosten en prestaties van beleggingsproducten te verstrekken. Het toont ook aan dat het belangrijk is dat de kosten bekend worden gemaakt aan beleggers, zoals vereist door de MiFID II-, ICBE- en PRIIP-regels en de noodzaak voor vermogensbeheerders en beleggingsondernemingen om te handelen in het beste belang van beleggers, zoals vastgelegd in de MiFID II-vereisten.

Het gehele Engelstalige rapport leest u hier.

 

Fondsen beleggen dramatisch slecht

Het loont altijd om naar rendement versus kosten te kijken: nog niet een op de vijf fondsen die verkocht worden aan particuliere beleggers slaagde er afgelopen drie jaar in zijn benchmark af te troeven als de kosten van de fondsmanagers werden afgetrokken.

Die beloning blijkt doorgaans de grootste factor voor minder rendement, aldus Prometica, de onderzoeker in Europa die 2500 fondsen vergeleek. Volgens onderzoeksleider Claudio Bocci is het probleem „structureel”.

Te hoge kosten

Het kostenprobleem doet zich voor bij zowel aandelen-, obligatie- als gemengde fondsen, stelt hij. Voor een kwart van de fondsen die zijn verkocht aan retail-klanten is het inhalen van de achterstand al bijna niet meer te doen.

Bocci ziet een vrijwel honderd procent waarschijnlijkheid dat ze nooit de index zullen aftroeven vanwege de hoge kosten.

De fondsen zouden in de vergoeding van de fondsmanager en overige kosten kunnen snijden, maar weigeren dat. Ook de Europese Commissie waarschuwde vorige maand voor de hoge kosten die sommige fondsen rekenen. De complexiteit en kosten maken dat particulieren van zulke fondsen afzien, concludeerde de commissie.

Nieuwe Europese Mifid-regels, die meer transparantie moeten opleveren, kunnen die ondoorzichtigheid helpen afnemen.

Financiële vergelijkingssite Beleggingsmatch.nl beoordeelt Index People met 5 sterren.

Vermogensbeheerders beloven allemaal aansprekende rendementen en goede service. In de praktijk zijn er echter veel verschillen in onder andere het beleggingsbeleid, kosten, rendement en de daadwerkelijke risico’s van de portefeuilles. Dit maakt het voor een consument erg lastig om zelf de beste vermogensbeheerder te vinden. Daarom stelde Beleggingsmatch.nl de lastige vragen, controleerde de belangrijkste gegevens en beoordeelde de vermogensbeheerders op 25 onderdelen en 72 punten. Hiermee hanteren ze de meest complete beoordelingsmethode voor vermogensbeheerders in Nederland.

Hoe kwam de beoordeling tot stand?

Beleggingsmatch.nl beoordeelde partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel konden punten worden gescoord. Partijen die volledig transparant zijn over hun kosten, rendement, risico en beleggingsbeleid werden beloond. Index People scoorde 67 van de 72 te behalen punten en behaalde daarmee de maximale score van 5 sterren. Het aantal sterren (1-5) geeft aan hoe goed de beoordeling is in vergelijking met de andere vermogensbeheerders.

Een uitgebreide beschrijving van de beoordeling van Index People vindt u hier.