Warning: Undefined variable $breadcrumb in /data/sites/web/indexpeoplenl/www/wp-content/themes/indexpeople/functions.php on line 841
The-Index-People-tarieven

Tarieven

Bij Index People zijn we altijd transparant over kosten. We rekenen drie verschillende tarieven voor de onderstaande groepen:

  1. Standaard beheer
  2. Maatwerk beheer
  3. Consultancy

Standaard beheer

Bij Index People streven we naar een langdurige relatie met onze klanten. Daarom hanteren we een overzichtelijke kostenstructuur en komt u niet voor onverwachte kosten te staan. Jaarlijks brengen wij alleen een beheervergoeding in rekening. Index People is in staat de gehele dienstverlening vrij van btw aan te bieden.

De tarieven per 1 januari 2023 zijn als volgt:

Beheerd vermogenBeheervergoeding
Vermogen tot €250.0000,70%
Over het meerdere van €250.000 tot €1.000.0000,50%
Over het meerdere van €1.000.000 tot €2.500.0000,38%
Over het meerdere van €2.500.000 tot  €5.000.0000,27%
Over het meerdere van €5.000.0000,16%

Index People brengt uitsluitend bovenstaande kosten in rekening. Wij rekenen geen transactiekosten. U kunt op de vaste handelsmomenten zonder kosten een extra investering doen of een bedrag opnemen van uw rekening. Het is mogelijk deze geldstromen maandelijks automatisch uit te laten voeren.

Index People maakt voor haar beleggingsbeleid gebruik van indexvolgende beleggingsfondsen van derden. De interne kosten van deze fondsen bedragen, afhankelijk van het gekozen profiel, tussen de 0,13% en 0,22% per jaar.

Maatwerk beheer

Voor maatwerk beheer moet er een maatwerk vergoeding tegenover staan. Dat wil niet zeggen dat je daardoor voor een prijs verrassing staat. Doorgaans rekenen wij een promillage van het beheerde vermogen. Dit promillage is afhankelijk van de aard en omvang van het vermogen en de te verrichten werkzaamheden. In bepaalde gevallen werken we tegen een vaste vergoeding.

Consultancy

Schakelt u ons in op consultancy basis, dan bedraagt ons uurtarief €200, (exclusief 21% BTW).

Kostendaling

De kosten en risico s van onze beleggingsoplossingen zijn significant lager dan bij de traditionele aanpak. Het effect van deze lagere kosten wordt nog wel eens onderschat. Voor pensioenen is bekend dat een kostenverlaging van 1% uiteindelijk zorgt voor een 30% hoger pensioen! De onderliggende index beleggingsoplossingen kennen een kostenvoet. Volgt een indexfonds een zeer liquide index in ontwikkelde landen? Dan bedraagt de kostenvoet soms minder dan 0,1% per jaar. Wat meer exotische indexbeleggingen kunnen richting de 0,5% per jaar aan kosten opleveren. Daarnaast zijn er diverse maatschappelijk verantwoorde alternatieven. Doorgaans zijn de kostenratio’s voor dergelijke indexfondsen iets hoger dan de reguliere variant. Bij onze oplossingen dalen uw totale kosten aantoonbaar met tientallen procenten ten opzichte van actief beheerde fondsen.

Wilt u een portefeuillevergelijking met uw huidige beheerder neem contact met ons op of laat uw portefeuille vergelijken.

?

Wilt u hierover van gedachten wisselen?