The-Index-People-tarieven

Tarieven

Bij Index People zijn we altijd transparant over kosten. We hanteren drie verschillende tarieven voor de onderstaande dienstverleningen:

  1. Standaard beheer
  2. Maatwerk beheer
  3. Consultancy

Standaard beheer

Bij Index People streven we naar een langdurige relatie met onze klanten. Daarom hanteren we een overzichtelijke kostenstructuur en komt u niet voor onverwachte kosten te staan. Jaarlijks brengen wij alleen een beheervergoeding in rekening. Index People is in staat de gehele dienstverlening vrij van btw aan te bieden.

De tarieven per 1 januari 2023 zijn als volgt:

Beheerd vermogenBeheervergoeding
Vermogen tot € 250.0000,70%
Over het meerdere van € 250.000 tot € 1.000.0000,50%
Over het meerdere van € 1.000.000 tot € 2.500.0000,38%
Over het meerdere van € 2.500.000 tot  € 5.000.0000,27%
Over het meerdere van € 5.000.0000,16%

Index People brengt uitsluitend bovenstaande kosten in rekening. Wij rekenen geen transactiekosten. U kunt op de vaste handelsmomenten zonder kosten een extra investering doen of een bedrag opnemen van uw rekening. Het is mogelijk deze geldstromen maandelijks automatisch uit te laten voeren.

Index People maakt voor haar beleggingsbeleid gebruik van indexvolgende beleggingsfondsen van derden. De interne kosten van deze fondsen bedragen, afhankelijk van het gekozen profiel, tussen de 0,13% en 0,22% per jaar.

Maatwerk beheer

Doorgaans rekenen wij een promillage van het beheerde vermogen. Dit promillage is afhankelijk van de aard en omvang van het vermogen en de te verrichten werkzaamheden. In bepaalde gevallen werken we tegen een vaste vergoeding.

Consultancy

Schakelt u ons in op consultancy basis, dan bedraagt ons uurtarief € 200 (exclusief 21% BTW).

?

Wilt u hierover van gedachten wisselen?