Tarieven

Betaal minder voor maatwerk

Bij Index People zijn we altijd transparant over kosten. Omdat een institutioneel mandaat altijd maatwerk is, zijn er verschillende manieren waarop wij onze vergoeding berekenen.

  1. Doorgaans rekenen wij een promillage van het beheerde vermogen. Dit promillage is afhankelijk van de aard en omvang van het vermogen en de te verrichten werkzaamheden. In bepaalde gevallen werken we tegen een vaste vergoeding.
  2. Schakelt u ons in op consultancy basis, dan bedraagt ons uurtarief  €200,- (exclusief 21% BTW).
Wij garanderen u dat wij alleen inkomsten van u ontvangen en dus geen distributievergoedingen, afsluit- of andere vergoedingen van aanbieders van indexoplossingen krijgen.


Kostendaling

De kosten en risico’s van onze beleggingsoplossingen zijn significant lager dan bij de traditionele aanpak. Het effect van deze lagere kosten wordt nog wel eens onderschat. Voor pensioenen is bekend dat een kostenverlaging van 1% uiteindelijk zorgt voor een 30% hoger pensioen! De onderliggende index beleggingsoplossingen kennen een kostenvoet. Volgt een indexfonds een zeer liquide index in ontwikkelde landen? Dan bedraagt de kostenvoet soms minder dan 0,1% per jaar. Wat meer exotische indexbeleggingen kunnen richting de 0,5% per jaar aan kosten opleveren. Daarnaast zijn er diverse maatschappelijk verantwoorde alternatieven. Doorgaans zijn de kostenratio’s voor dergelijke indexfondsen iets hoger dan de reguliere variant. Bij onze oplossingen dalen uw totale kosten aantoonbaar met tientallen procenten ten opzichte van actief beheerde fondsen.
?

Wilt u hierover van gedachten wisselen?