Ontdek duurzaam index beleggen

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker en is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Consumenten kiezen steeds vaker voor verantwoorde producten en diensten. Duurzaamheid is tevens een punt dat hoog op de agenda staat bij overheden. Zo heeft de Europese Commissie in 2018 het EU Actieplan voor Duurzame Financiering gepubliceerd. Hiermee moet een transitie naar een circulaire economie bevorderd worden. Het actieplan bestaat uit nieuwe wetten en heeft gevolgen voor bestaande wetten.

Waarom duurzaam beleggen?

1. Verantwoordelijkheid:

Bij het beleggen in onze duurzame portefeuilles draagt u bij aan verantwoord ondernemen. Wij selecteren zorgvuldig bedrijven die zich inzetten voor duurzaamheid op sociaal, ecologisch en ethisch gebied. Bij de selectie van een beleggingsoplossing voor de duurzame portefeuilles staan ESG (Environmental, Social en Governance) aspecten mede centraal. Index People toetst of het ESG-beleid van een fonds gedegen genoeg is om opgenomen te worden in de duurzame portefeuilles. Zo moet het ESG-beleid van een fonds voldoen aan internationale normen en standaarden. Duurzaamheid wordt voor de geselecteerde beleggingsoplossingen binnen de duurzame portefeuilles vormgegeven door middel van uitsluiting, stemmen op aandeelhoudersvergaderingen en engagement.

Deze afbeelding geeft de essentie van de regelgeving weer. Index People is transparant over de mate van duurzaamheid van de producten die zij aanbiedt. Zo voorziet Index People haar portefeuilles van een van de bovenstaande classificaties.

ESG-ambitie-groot

2. Toekomstgericht:

Door continu actief de dialoog (engagement) aan te gaan met de aanbieders van de indexproducten zal het geïnvesteerde kapitaal nu en in de toekomst ook meer invloed genereren. Deze invloed wordt aangewend om bedrijven te bewegen om hun eigen (ESG) beleid te verbeteren. Engagement is een van de belangrijkste pijlers binnen duurzaam beleggen. Index People kan niet direct stemmen op aandeelhoudersvergaderingen doordat de fondsen worden beheerd door externe fondsaanbieders. Daarom maakt Index People t.a.v. het stemrecht gebruik van een gespecialiseerd bureau dat is ingeschakeld door onze fondsaanbieders.

3. Risicobeheer:

Index People kan een duurzame beleggingsoplossing opnemen in portefeuille als de desbetreffende beleggingsoplossing een gedegen hoeveelheid spreiding bevat. Wij geloven namelijk dat spreiding te allen tijde dient te prevaleren binnen de standaard portefeuilles. Hierdoor wordt het risico beperkt en profiteert u van alle relevante beleggingskansen. Een negatieve koersontwikkeling van één bedrijf heeft normaal gesproken een zeer beperkte invloed op de waarde van een index.

Onze Diensten – Vermogensbeheer

1. Selectie van oplossingen:

Bij de selectie van een beleggingsoplossing voor de duurzame portefeuilles staan ESG (Environmental, Social en Governance) aspecten mede centraal. Index People toetst of het ESG-beleid van een fonds gedegen genoeg is om opgenomen te worden in de duurzame portefeuilles. Zo moet het ESG-beleid van een fonds voldoen aan internationale normen en standaarden. Duurzaamheid wordt voor de geselecteerde beleggingsoplossingen binnen de duurzame portefeuilles vormgegeven door middel van uitsluiting, stemmen op aandeelhoudersvergaderingen en engagement.

2. Het beheer:

Bij het vermogensbeheer van Index People worden transacties niet door de klant zelf uitgevoerd en ook de specifieke effecten waarin wordt belegd, worden niet door de klant gekozen. Ons team van medewerkers voldoet aan diverse vakbekwaamheidseisen en Index People als organisatie voldoet tevens aan de noodzakelijke kapitaaleisen om de continuïteit van het vermogensbeheer te kunnen waarborgen. Index People belegt uw vermogen op basis van het door u gewenste risicoprofiel in een gespreide mix van aandelen-, obligatie-, vastgoed- en grondstoffenindexen. Indexbeleggen is het ideale middel omdat dit de meest efficiënte manier is om optimaal te profiteren van alle beleggingskansen wereldwijd. Door deze ruime spreiding beperken we uw risico bovendien tot een minimum. Lees hier meer over indexbeleggen.

3. Persoonlijk contact

Ons team staat klaar om uw vragen te beantwoorden en u te assisteren bij het beleggen van uw vermogen. Ons streven is het opbouwen van een langdurige relatie gebaseerd op vertrouwen. Jaarlijks nemen wij contact op met al onze relaties om te evalueren hoe zij het afgelopen jaar hebben ervaren. We bespreken dan uw situatie om af te stemmen of er nog veranderingen hebben plaatsgevonden en of deze invloed hebben op uw risicoprofiel. Dit zorgt ervoor dat u ook altijd in het bij u passende risicoprofiel zit.

Maak een afspraak

Onze specialisatie ligt in het zorgvuldig selecteren en efficiënt beheren van indexbeleggingsoplossingen tegen zeer lage kosten, zonder concessies te doen aan persoonlijke service en kwaliteit. Vermogensbeheer is bij Index People al mogelijk vanaf € 100.000. Maak een afspraak of meld u meteen aan.