The-Index-People-Cases-institutioneel

Cases institutioneel

De 50/50-ambitie

Het bestuur van een pensioenfonds ervaart de beleggingsopzet als te complex en te kostbaar.
Index People wordt als adviseur ingeschakeld.

Na een eerste inventarisatie van de beleggingsopzet wordt de ’50/50-ambitie’ als target gehanteerd. Dit houdt in dat de benodigde beleggingstijd vanuit het bestuur én de totale kosten op termijn halveren.

Zowel de quick wins als de grotere projecten worden geïdentificeerd en in overleg op prioriteit gerangschikt. Gaandeweg wordt, in een voor het bestuur behapbaar tempo, de gehele beleggingsopzet gereorganiseerd. Natuurlijk compleet met alle benodigde documentatie, educatie, implementatie en verslaglegging. Binnen enkele maanden wordt de 50/50-ambitie gerealiseerd.

Beleggingsbeleidsplan voor families

Een hoog vermogende familie is klant bij een family office. Dit kantoor organiseert zaken zoals de onderlinge verhoudingen en directe investeringen. De familie wil haar overall beleid steviger neerzetten.

Index People stelt in overleg met de familie een beleggingsbeleidsplan op voor de komende vijf jaar. De opzet is institutioneel, met een duidelijke verdeling van werkzaamheden tussen Index People (beleggingen ‘met ISIN-code’) en het family office (directe investeringen). Een senior institutioneel vermogensbeheerder van Index People neemt daarnaast plaats in de beleggingsadviescommissie.

Beter dan ‘de index’ beleggen

Een institutionele belegger belegt in een wereldwijd indexfonds. De instelling is in beginsel vrijgesteld van buitenlandse dividendbelasting. Er wordt wel enige dividendbelasting teruggevorderd, waardoor men denkt dat alles goed is ingericht. Er is geen directe vraag aan Index People.

Tijdens een eerste bespreking krijgen wij het vermoeden dat de opzet niet erg tax-efficiënt is. Vervolgens blijkt ook dat er een (latente) wens bestaat om verantwoord te beleggen. Een scan levert op dat beide zaken opgelost kunnen worden. Bovendien is het rendement (door de belastingoptimalisatie) altijd boven benchmark, ook na kosten. De switch, die volledig door Index People wordt begeleid, wordt in 8 maanden terugverdiend en levert structureel lagere kosten en een aantoonbaar hoger rendement op.