Bereken uw extra rendement

Super efficiënt beleggen
Bij Index People levert het vermogensbeheer meer rendement op dan elders. Niet omdat we onnodige risico’s nemen, maar omdat we super efficiënt beleggen. Bovendien brengen we geen transactiekosten in rekening.
 Het verschil met andere vermogensbeheerders wordt groter naarmate de tijd verstrijkt. Zo werken kostenbesparing en spreiding steeds verder door in de beleggingsresultaten. Dit is vastgesteld in een onderzoek van Fondsnieuws (onderdeel FD Mediagroep) en Vergelijk Uw Vermogensbeheerder (2015). Het onderzoek wees uit dat een beleggingsportefeuille van € 250.000,- bij een jaarlijks gemiddeld rendement van 6,25% bij Index People na 20 jaar is aangegroeid tot € 698.000,- en bij ABN AMRO tot € 518.000,-, bij ING tot € 571.000,- en bij Rabobank tot € 598.000,-.

Hieronder kunt u op eenvoudige wijze uitrekenen wat onze aanpak u aan extra rendement oplevert. Een uitgebreide toelichting bij de rendementsvergelijking leest u hier.

Index People indexbeleggen

Traditioneel vermogensbeheer

?

Beleggingsvoorstel aanvragen? Vul onze 10 vragen in.