The-Index-People-tarieven

Uw extra rendement

Efficiënt beleggen

Bij Index People levert het vermogensbeheer meer rendement op dan bij de meeste andere vermogensbeheerders. Niet omdat we onnodige risico’s nemen, maar omdat we efficiënt beleggen. Bovendien brengen we geen transactiekosten in rekening. Meer over onze aanpak leest u hier.

Het verschil met andere vermogensbeheerders wordt groter naarmate de tijd verstrijkt. Zo werken kostenbesparing en spreiding steeds verder door in de beleggingsresultaten. Dit is vastgesteld in diverse onderzoeken (onder andere door Fondsnieuws onderdeel FD Mediagroep en Vergelijk Uw Vermogensbeheerder in 2015).

Een voorbeeld: de impact van 1% meer kosten op een rendement van 6%. Bij een initiële inleg van € 500.000,- is het verschil in vermogen na 15 jaar € 158.815,-. Dat is dus meer dan 30% van het oorspronkelijke startbedrag.

De rendementen van Index People

Vergelijkingssite Vermogensbeheer.nl houdt de prestaties van 70 Nederlandse grootbanken, private banks en zelfstandige vermogensbeheerders bij in de Vermogensbeheer Rendement (VBR)-Index. Uit de gepubliceerde VBR-index over 2022 blijkt dat de nettorendementen van Index People voor alle profielen (fors) beter zijn dan de VBR-index.

Ook vergelijkingssite Finner berekent een eigen referentie index, de zogenaamde Pro NL index. Deze index bestaat uit ruim 50 partijen. In deze index worden de nettorendementen per kwartaal in kaart gebracht. Hier ziet u de rendementen van Index People in een Neutraal profiel (kolom ‘Neutraal’) en de rendementen van de Pro NL index over heel 2022. Ook ten opzichte van deze index heeft Index People fors betere rendementen behaald. Ook in eerdere jaren behaalde Index People een hoger netto rendement.

Hier vindt u informatie over het rendement dat is behaald door de door Index People beheerde beleggingsportefeuilles.

?

Beleggingsvoorstel aanvragen