The-Index-People-stichtingen

Kernwaarden

Lage kosten en meer rendement

Omdat banken en vermogensbeheerders bij beleggingen hoge kosten doorberekenen, leveren zij vrijwel altijd een minder goede prestatie als het op rendement aankomt. Bij Index People werken we niet met provisies, transactie-inkomsten en hoge beheerkosten. Hierdoor komt meer rendement ten goede aan u.

Onafhankelijk en transparant

Index People is 100% onafhankelijk van andere financiële instellingen en heeft een bedrijfsmodel waarbij transacties gratis zijn en wij niet verdienen aan de producten waar wij voor u in beleggen. We ontvangen alleen een beheervergoeding als percentage van uw vermogen onder beheer. Zo is de groei van uw belegd vermogen uw belang èn ons belang en kunnen we ons richten op het selecteren van transparante, duurzame en efficiënte beleggingsproducten die daadwerkelijk waarde toevoegen aan uw beleggingsportefeuille.

Wereldwijd en minder risico

Index People belegt wereldwijd in meer dan 60 landen en in veel verschillende beleggingscategorieën. Wij maken gebruik van indexvolgende beleggingsproducten en beleggen op basis van de koopkracht van bepaalde regio’s en niet op basis van voorspellingen. Wij verwarren beleggen niet met speculeren.

Door de brede spreiding zorgt beleggen in indexen voor een hogere stabiliteit van de portefeuille. Hierdoor wordt het risico beperkt en profiteren onze klanten van alle relevante beleggingskansen. Een negatieve koersontwikkeling van één bedrijf heeft nauwelijks invloed op de waarde van een index. En een index kan nooit failliet gaan of als waarde naar nul gaan.

Flexibel en persoonlijk

Bij Index People vinden we het belangrijk dat uw vermogen nooit ‘vast’ zit of slechts tegen hoge kosten vrijgemaakt kan worden. Effecten waar wij in beleggen moeten daarom onder alle marktomstandigheden goed verhandelbaar zijn. De liquiditeit van effecten is één van onze belangrijkste selectiecriteria bij de keuze van effecten. Daarnaast vinden wij het essentieel dat u altijd een extra storting of opname kunt doen. Zo is het mogelijk kosteloos een vast bedrag per maand bij ons te beleggen, of een vast bedrag per maand op te nemen.

Vermogensbeheer is een persoonlijke zaak. Wij gaan pas voor u beleggen nadat wij met u hebben afgestemd welk beleggingsprofiel bij u past. Uw portefeuille wordt ingericht op basis van uw persoonlijke wensen en risicotolerantie. Gedurende onze dienstverlening houden wij uw beleggingsportefeuille in overeenstemming met uw doelstellingen.

?

Beleggingsvoorstel aanvragen