Vermogensbeheer

Veel kansen, weinig risico

Index People belegt uw vermogen op basis van het gewenste risicoprofiel in een gespreide mix van aandelen-, obligatie-, vastgoed- en grondstoffenindexen. Indexbeleggen is het ideale middel, omdat dit de meest efficiënte manier is om optimaal te profiteren van alle beleggingskansen wereldwijd. Door deze ruime spreiding beperken we uw risico bovendien tot een minimum.

Index People gelooft niet in markttiming, het kunnen kiezen van het juiste in- en uitstapmoment. Volgens ons zijn financiële markten niet te voorspellen. Uit onderzoek blijkt keer op keer dat actieve managers hun voorspellingen niet waarmaken. Volgens een onderzoek van Lipper, een autoriteit op het gebied van fondsenresearch, blijkt 85% van de actieve fondsen de index niet te kunnen verslaan. Een actieve manager voegt alleen kosten en beleggingsrisico toe.

?

Beleggingsvoorstel aanvragen