Pensioenfondsen

De implementatie van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) legt aanzienlijke druk op organisaties. Bestuursbureaus en adviseurs ervaren een verhoogde werkdruk, aangezien zij zich geconfronteerd zien met de uitdaging om de operationele continuïteit te handhaven tijdens deze transitieperiode. Bovendien vereist de overgang naar het nieuwe pensioencontract een doelgerichter beheer van beleggingsactiviteiten, wat met name voor pensioenfondsen zonder fiduciair beheerder een complexe puzzel kan vormen.

Onze dienstverlening

Index People kan u helpen om nieuwe processen in te richten en de (bestaande en nieuwe) processen voor u uit te voeren. Dit doen wij als onafhankelijk vermogensbeheerder met de benodigde AFM en DNB vergunningen, zonder eigen beleggingsproducten. Wij werken alleen voor ‘asset-owners’.

Hoewel wij een goede sparringpartner zijn, streven wij er niet naar om op strategisch niveau een leidende rol te vervullen. Dat laten wij graag aan de bestaande adviseur(s).

Over Index People

Index People is in 2007 opgericht en richt zich met 23 medewerkers op vermogensbeheer en alle voorkomende ondersteunende diensten. Wij zijn een volledig onafhankelijk bedrijf, zonder eigen producten maar met alle relevante vergunningen. Net zoals pensioenfondsen staan wij onder toezicht van AFM en DNB. Wij zijn sterk procesmatig ingericht en  staan het meest in onze kracht bij meer operationeel gerichte, terugkerende werkzaamheden. Als vergunninghouder zitten procesmatige handelingen met vier- en zes ogenprincipes  in onze genen. Wij sturen op grip en efficiency (less is more), zodat de aandacht vanuit de beleggingscommissie en/of het bestuur zoveel mogelijk op andere zaken, zoals de invoering van de Wtp, gericht kan worden.

Onze werkzaamheden concreet

Direct inzicht, transacties en herbalancering

 • Inrichten live compliance monitor (direct, live inzicht in de actuele financiële stand van zaken)
 • Opstellen van herbalanceringsvoorstellen
 • Na accordering van de voorstellen de uitvoering van herbalanceringen en overige (beleggingsfonds)transacties
 • Betalingsinstructies ter validatie klaarzetten.

Bovenstaande processen worden Wtp-proof ingericht conform het SIVI datamodel.

Rapportages en controles

 • Veelheid aan verschillende rapportages samenvatten in 1 executive summary
 • Monitoring/evaluatie fiduciair beheerder
 • Monitoring/evaluatie direct aangestelde vermogensbeheerders
 • Monitoring/evaluatie securities lending, onderpandbeheer en overig beleid
 • Beoordeling ISAE3402/SOC1/AAF0106 rapportages.

Agendering en  opvolging

 • Opstellen agenda beleggingsvergadering, uitwerken notulen vergadering
 • Voorleggers voor beleggingsvergaderingen opstellen
 • Bijhouden actie- en besluitenlijst, opvolging openstaande actiepunten.
The-Index-People-Kantoor1

Jaarwerk en overige

 • Beantwoording Prudent Person vragenlijst van de certificerend actuaris
 • Aanleveren teksten en cijfers t.b.v. het vermogensbeheer in het jaarverslag
 • Ondersteuning bij ad hoc verzoeken vanuit de regelgever.

Tarieven

Schakelt u ons in op consultancy basis, dan bedraagt ons uurtarief € 200,- (exclusief 21% BTW). Voor doorlopende werkzaamheden is het ook mogelijk een fixed all-in fee af te spreken.

Contact

Mocht u belangstelling hebben of aanvullende informatie wensen, neem dan contact op met Marc van Maarle (06-21 22 85 96 – [email protected])

?

Wilt u hierover van gedachten wisselen?