Dekkingsgraad Pensioenfonds

In bijgaande grafiek wordt de dekkingsgraad van pensioenfonds A, B C, D, E en F weergegeven, allen van vergelijkbare omvang. Pensioenfonds F werd halverwege 2011 klant bij Index People en is, begrijpelijkerwijs, tevreden met onze dienstverlening.