Tarieven Index People

Duurzaam beleggen

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker om verschillende redenen:

  • Milieubewustijn: Toenemend bewustzijn van milieuproblemen heeft de aandacht gevestigd op duurzaamheid als een manier om milieueffecten te verminderen
  • Schaarste van natuurlijke hulpbronnen: Het besef dat natuurlijke hulpbronnen eindig zijn heeft de noodzaak van duurzaam gebruik benadrukt
  • Maatschappelijke verantwoordelijkheid: Bedrijven en organisaties erkennen steeds meer de maatschappelijke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een betere wereld
  • Regelgeving en beleid: Overheden wereldwijd implementeren strengere regelgeving met betrekking tot milieubescherming en duurzaamheid
  • Consumentenvraag: Consumenten tonen een groeiende voorkeur voor duurzame producten en diensten
  • Innovatie en technologische vooruitgang: Technologische vooruitgang maakt duurzame oplossingen steeds haalbaarder en betaalbaarder.

In combinatie dragen deze factoren bij aan een wereldwijde verschuiving naar duurzamere praktijken in diverse sectoren.

Een boom voor elk duurzaam pakket

Zoals in bovenstaand filmpje is te zien, planten we met behulp van EcoMatcher een boom voor elke klant die duurzaam belegt. Als u voor een duurzame beleggingsportefeuille kiest dan kunt u het filmpje van het planten van ‘uw’ boom bekijken en de boom zelfs blijven volgen. Bossen ondersteunen direct of indirect het levensonderhoud van miljoenen mensen dus elke boom helpt! Meer over onze duurzame beleggingsportefeuilles vindt u hier.

Medewerkers

Verantwoorde consumptie en productie

Ook bij Index People werken we zo duurzaam mogelijk. Ruim de helft van onze medewerkers reist bijvoorbeeld zoveel mogelijk met de fiets, het openbaar vervoer of Greenwheels. We verspillen geen voedsel, scheiden ons afval en werken zoveel mogelijk digitaal. Vermindering van papierverbruik draagt bij aan milieuvriendelijke bedrijfspraktijken en vermindert de ecologische voetafdruk van een organisatie.

Extra informatie

Meer informatie over de wijze waarop wij duurzaam beleggen vindt u hier. Ook kunt u hieronder de whitepapers ‘CSR beleid’ en ‘Principal Adverse Impacts Statement’ en andere beschikbare documenten lezen.

Uw extra rendement