Tarieven Index People

Onze waarborgen

Index People speculeert niet op toekomstige ontwikkelingen
De verschillende beleggingen worden op basis van de koopkracht van bepaalde regio’s onderverdeeld naar soort, omvang en regio. Wij doen niet aan markttiming: het voorspellen van het juiste in- en uitstapmoment. Wij verkopen niet plotseling uw beleggingen als het beleggingssentiment afneemt. Bij dalende beurskoersen kopen wij juist bij om ervoor te zorgen dat uw beleggingen binnen de vastgelegde bandbreedtes blijven. Dit noemen wij herbalanceren, waarmee wij uw portefeuille onderhouden volgens het risicoprofiel dat u gekozen heeft.

Index People belegt alleen in indexvolgende beleggingsfondsen
Uit meer dan 6000 indexvolgende beleggingsfondsen selecteren wij een passende mix voor onze klanten. De selectiecriteria zijn onder meer: tegenpartijrisico, verhandelbaarheid en interne kosten. De door ons geselecteerde beleggingen zijn altijd verhandelbaar, uw geld zit dus nooit vast. Bovendien is uw risico zeer gespreid doordat wij beleggen in een brede mix. En door onze schaalgrootte en dienstverlening aan institutionele beleggers (zoals pensioenfondsen) profiteren onze klanten van beleggingsoplossingen en schaalvoordelen die normaliter alleen voor grote institutionele beleggers beschikbaar zijn.

Index People heeft alleen een volmacht
Als klant van Index People heeft u een eigen beleggingsrekening en houdt u altijd zelf de beschikking over uw geld en effecten. Index People heeft alleen een volmacht om binnen de beperkingen van het beleggingsprofiel uw vermogen te beheren.

CACEIS bewaart de beleggingen
De beleggingen van de klanten van Index People worden bewaard door CACEIS in Amsterdam en in sommige gevallen rechtstreeks door de bewaarinstellingen van de indexvolgende beleggingsfondsen waarin Index People voor haar klanten belegt. Het gaat hier uitsluitend om bewaarinstellingen van wereldwijd gerenommeerde aanbieders zoals Vanguard en Northern Trust. De beleggingen zijn geheel afgeschermd van commerciële risico’s bij Index People, CACEIS of de beleggingsfondsen.

Vergunning, DSI-inschrijving en CFA Code of Conduct
Index People is een Nederlandse rechtspersoon en is gevestigd in Haarlem. Index People heeft een vergunning uit hoofde van de Wet op het financieel toezicht om beleggingsdiensten aan te bieden. Tevens staan Index People en haar medewerkers onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB). Index People staat geregistreerd bij het Dutch Securities Institute (DSI) en voldoet aan de eisen die DSI stelt. Index People conformeert zich tevens aan de eisen uit de Asset Manager Code of Professional Conduct van het CFA Institute. De websites van AFM, DSI en CFA bieden de mogelijkheid de vergunning en registratie in te zien.