Advies en fiduciair beheer

Onze dienstverlening aan stichtingen, kerkelijke instellingen en maatschappelijke goede doelen gaat verder dan beheer of advies over het vermogen. Bij Index People krijgt u als bestuur een persoonlijk aanspreekpunt met ervaring en kennis van zaken en kunt u zich als bestuurder richten op de missie van uw organisatie.

Wij zijn volledig op de hoogte van de recente ontwikkelingen in wet- en regelgeving met betrekking tot het besturen van stichtingen. Ons vermogen om uitgebreid advies te verstrekken strekt zich uit van projectmatige consultancy tot meer omvattende dienstverlening als fiduciair vermogensbeheerder.

Onze competentiegebieden zijn onder andere:

 • Onafhankelijk beleggingsadvies
 • Opstellen beleggingsstatuut en andere documentatie
 • Begeleiden van een stichting bij een RfI/RfP
 • Duurzaam vermogensbeheer
 • Begeleiden van het bestuur bij ESG-issues en impact investing
 • Heldere geconsolideerde rapportage bij het werken met meerdere vermogensbeheerders
 • Doorlichten beleggingsopzet en/of externe beheerders
 • Advisering risicobeheer (1e of 2e lijns risicomanagement)
 • Ondersteuning bij governance issues
 • Operationele ondersteuning (transacties, transities, boekhouding/jaarverslag)
 • Second opinion huidige portefeuille met analyse van rendement, risico en kosten
?

Wilt u hierover van gedachten wisselen?