Advies en fiduciair beheer

Onze dienstverlening aan de stichtingen gaat verder dan beheer of advies over het vermogen. Bij Index People krijgt u als bestuur een persoonlijk aanspreekpunt met ervaring en kennis van zaken, u kunt zich als bestuurder meer richten op de missie van uw organisatie.

Wij zijn goed op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving voor het besturen van de stichtingen. Wij kunnen een breder advies geven. Dit kan voor een project op consultancy basis maar ook veelomvattender als fiduciair vermogensbeheerder.

Onze competentiegebieden zijn onder andere:

 • Onafhankelijk beleggingsadvies
 • Opstellen beleggingsstatuut en andere documentatie
 • Begeleiden van een stichting bij een RfI/RfP
 • Duurzaam vermogensbeheer
 • Begeleiden van het bestuur bij ESG-issues en impact investing
 • Heldere geconsolideerde rapportage bij het werken met meerdere vermogensbeheerders
 • Doorlichten beleggingsopzet en/of externe beheerders
 • Advisering risicobeheer (1e of 2e lijns risicomanagement)
 • Ondersteuning bij governance issues
 • Operationele ondersteuning (transacties, transities, boekhouding/jaarverslag)
 • Second opinion huidige portefeuille met analyse van rendement, risico en kosten
?

Wilt u hierover van gedachten wisselen?