The-Index-People-Beurs1

Aanpak

Brede beleggingsportefeuille

Bij Index People willen we door indexbeleggen een optimale balans bereiken tussen efficiency en spreiding, waarbij het door u gewenste risicoprofiel als uitgangspunt dient. Daarom kiezen we voor een wereldwijd gespreide beleggingsportefeuille afgestemd op de economische productiviteit wereldwijd. We bieden u de mogelijkheid om in 3 verschillende hoofdgroepen te investeren, namelijk:

  1. Aandelen, waarbij we regionale verdelingen en onderverdelingen maken tussen large-, mid- en small-caps
  2. Obligaties, waarbij we een verdeling maken tussen staats- en bedrijfsobligaties
  3. Alternatieven, waarbij u kunt denken aan categorieën als grondstoffen en vastgoed.

Ons specialisme is het selecteren en efficiënt beheren van indexbeleggingsoplossingen tegen zeer lage kosten, zonder concessies te doen aan persoonlijke service en kwaliteit. Vermogensbeheer is bij Index People al mogelijk vanaf € 100.000.

Onze dienstverlening wordt door onafhankelijke vergelijkingssites Vermogensbeheer.nl en Finner beoordeeld met de maximale score van 5 sterren, de beoordelingen leest u hier. Daarnaast hebben wij een zeer hoge klanttevredenheid en zijn wij in 2020 en 2022 door IEX uitgeroepen tot beste keuze in de categorie Vermogensbeheerder. Deze beste keuze wordt bepaald door het Nationaal Beleggersonderzoek van IEX waar ruim 5.300 consumenten aan deelnemen.

Beleggingsbeleid

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat actief beheer op de lange termijn niet loont en rendement kost ten opzichte van het volgen van een index. Index People zal dan ook nooit handelen op basis van verwachtingen. Ons beleggingsbeleid is volledig objectief en rule-based.

Wij hebben ons beleggingsbeleid tot in detail beschreven in een brochure, deze vraagt u hier aan.

Meer informatie over indexbeleggen leest u hier.

Wilt u weten hoe wij voor u zouden kunnen beleggen en wat de behaalde rendementen zijn? Vraag dan hier een beleggingsvoorstel aan.

De kernwaarden die de basis zijn van onze dienstverlening vindt u hier.

Een interessant artikel over de onmogelijkheid dat een vermogensbeheerder langdurig betere rendementen behaalt dan het markt gemiddelde leest u hier.

Een verslag van een rondetafelgesprek tussen actieve en passieve vermogensbeheerders, waaronder Index People leest u hier.

Benchmark

Wij maken graag inzichtelijk hoe de beleggingen bij Index People zich verhouden tot een vooraf bepaalde vergelijkbare index (ook wel benchmark genoemd). Daarom hebben wij voor elk indexfonds in de beleggingsportefeuille van onze klanten één benchmark gespecificeerd. Op totaal portefeuilleniveau aggregeren wij deze benchmarkcomponenten door middel van het strategisch portefeuillegewicht tot een samengestelde benchmark. Op deze manier kunnen onze klanten in de beveiligde klantomgeving zien hoe de beleggingsportefeuille presteert ten opzichte van de samengestelde benchmark.

Waar mogelijk maakt Index People gebruik van brede niet duurzame benchmarks omdat wij op die manier kunnen destilleren welk effect ESG-screening heeft op de performance van uw beleggingsportefeuille. Het verschil tussen het nettorendement van de beleggingsportefeuille en het benchmarkrendement wordt veroorzaakt door de kosten die Index People in rekening brengt, de interne fondskosten, ESG, fiscale efficiëntie en herbalanceringen. Hier ziet u  de onderliggende benchmarks van zowel een standaard als duurzaam profiel.

Orderuitvoeringsbeleid

Gedetailleerde informatie over ons orderuitvoeringsbeleid vindt u hier.

Marktontwikkelingen 2023 en uitgangspositie 2024

Een overzicht van de marktontwikkelingen in 2023, de door Index People uitgevoerde mutaties en de uitgangspositie voor 2024 leest u hier.

Algemene informatie voor publiek boekjaar 2023

Informatie over onder andere het beloningsbeleid, de financiële situatie en de reputatie van Index People leest u hier.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Informatie over de wijze waarop Index People invulling geeft aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid vindt u hier.

?

Beleggingsvoorstel aanvragen