Aanpak

Brede beleggingsportefeuille
Bij Index People willen we via indexbeleggen een optimale balans bereiken tussen efficiency en spreiding, waarbij uw gewenste risicoprofiel als uitgangspunt dient. Daarom kiezen we voor een wereldwijd gespreide beleggingsportefeuille afgestemd op de economische productiviteit wereldwijd. We bieden u de mogelijkheid om in 3 verschillende hoofdgroepen te investeren, namelijk:

  1. Aandelen, waarbij we regionale verdelingen en onderverdelingen maken tussen large-, mid- en small-caps.
  2. Obligaties, waarbij we de verdeling maken tussen staats- en bedrijfsobligaties.
  3. Alternatieven, waarbij u kunt denken aan categorieën als grondstoffen en vastgoed.

Wilt u meer weten over ons beleggingsbeleid? Vraag dan een beleggingsvoorstel aan via de website. U ziet dan hoe wij voor u kunnen beleggen en wat de behaalde rendementen zijn.

Wij hebben ons beleggingsbeleid tot in detail beschreven in een brochure, deze vraagt u hier aan.

Gedetailleerde informatie over ons orderuitvoeringsbeleid vindt u hier.

Een overzicht van de marktontwikkelingen in 2017 en de door Index People uitgevoerde mutaties leest u hier.

Bekijk hier het interview met Marc Vijver van Index People over onze aanpak.

Bekijk onze werkwijze

?

Beleggingsvoorstel aanvragen