Pensioenbeleggen

Bij Index People kunt u ook fiscaal gefaciliteerd beleggen om een aanvullend pensioen op te bouwen of uit te laten keren. Hiervoor hebben wij een aparte dienstverlening: Pensioenbeleggen.

Fiscaal gefaciliteerd wil zeggen dat het te beleggen bedrag in mindering wordt gebracht op het belastbaar inkomen waardoor er nu geen inkomstenbelasting over wordt betaald. Daarbij is het opgebouwde vermogen vrijgesteld van de vermogensrendementsheffing in box 3.

Wanneer u een pensioenbeleggingsrekening via Pensioenbeleggen opent, beleggen wij uw vermogen in uitsluitend duurzame beleggingsportefeuilles op basis van het door u bepaalde beleggingsprofiel. Meer over ons duurzame beleggingsbeleid leest u hier. Er zijn op uw pensioenbeleggingsrekening overigens andere voorwaarden van toepassing dan bij onze dienstverlening voor vermogen opgebouwd in box 3. Het verschil is onder andere dat u uw opgebouwde pensioenvermogen niet zonder meer kan opnemen van uw rekening. Het gaat dus om een in principe geblokkeerde beleggingsrekening.

Over het algemeen is het verstandig u te laten adviseren door een fiscaal adviseur. Deze adviseur kan u behulpzaam zijn bij het vaststellen van de fiscale ruimte die uw inkomen biedt om fiscaal gefaciliteerd pensioen op te bouwen. Indien u al bestaande pensioenproducten bezit, bijvoorbeeld een lijfrentepolis of stamrecht, dan kan de adviseur u begeleiden bij de waardeoverdracht naar Index People.

U kunt uw pensioenbeleggingsrekening op verschillende manieren gebruiken:

Lijfrente

Met een lijfrente bouwt u vermogen op als aanvulling op uw pensioen. Uw bestaande lijfrentepolis of lijfrenterekening kunt u fiscaal geruisloos (vrijgesteld van belasting) laten overdragen naar uw rekening bij Index People. Index People is aangesloten bij het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten, PSK. Zo profiteert u ook voor uw lijfrente van professioneel vermogensbeheer tegen minimale kosten.

Ook kunt u jaarlijks uw beschikbare jaarruimte aan uw pensioenbeleggingsrekening toevoegen. Dit is het bedrag dat u van de overheid mag gebruiken om belastingvriendelijk te sparen of beleggen als aanvulling op uw pensioen. Per kalenderjaar wordt bepaald wat dit bedrag is. Dit bedrag berekent u op de site van de Belastingdienst.

Stamrecht

Een bijzondere vorm van beleggen voor uw pensioen betreft het stamrecht. Dit is bedoeld voor mensen die vóór 2014 een ontslagvergoeding (‘gouden handdruk’) hebben ontvangen en dit kapitaal hebben ondergebracht in een stamrechtpolis, een bankspaarrekening of in een stamrecht BV. Heeft u een dergelijke stamrechtvoorziening? U kunt uw kapitaal dan fiscaal geruisloos laten overdragen naar een pensioenbeleggingsrekening bij Index People.

Aangezien er diverse producten zijn met betrekking tot stamrecht en lijfrente is het raadzaam om, alvorens u het verzoek tot waardeoverdracht indient, zelfstandig of in samenwerking met uw fiscaal adviseur te onderzoeken om welke specifieke producten het gaat. Wij zijn u graag van dienst om de verdere waardeoverdracht te begeleiden.

Uw eigen pensioenbeleggingsrekening bij Index People

Mocht u fiscaal gefaciliteerd pensioen op willen bouwen of uit willen laten keren bij Index People, neem dan hier contact met ons op.

Uw extra rendement