Rendement

Sleep de onderstaande tabellen naar links om alle velden te zien.

De groei van € 100.000

Behoudend Neutraal Offensief
1 jan 2003 – 30 nov 2018 € 161.130 € 221.465 € 279.015

 

Zeer behoudend Behoudend Behoudend tot neutraal Neutraal Neutraal tot offensief Offensief Zeer offensief
2007 -1,2% -1,1% -0,9% -0,7% 0,1% 0,2% 0,6%
2008 -2,9% -9,9% -16,9% -23,9% -31,0% -35,6% -41,3%
2009 12,2% 15,7% 19,6% 23,2% 26,9% 30,1% 33,3%
2010 3,6% 4,9% 6,2% 7,4% 8,7% 9,4% 10,2%
2011 2,7% 0,3% -2,1% -4,5% -6,8% -8,4% -10,4%
2012 6,6% 7,1% 7,5% 8,2% 8,4% 8,9% 9,6%
2013 -1,0% 1,2% 3,5% 5,7% 8,0% 9,8% 12,1%
2014 6,3% 7,3% 8,2% 9,2% 10,2% 11,0% 12,1%
2015 0,6% 0,8% 1,6% 2,3% 3,0% 3,7% 4,8%
2016 2,4% 3,9% 5,4% 6,9% 8,3% 9,2% 10,2%
2017 0,9% 2,4% 3,9% 5,2% 6,6% 7,7% 9,2%
2018 tot en met november -2,1% -2,1% -1,9% -1,7% -1,5% -1,4% -1,3%

De door Index People behaalde rendementen over 2017 en de uitgangspositie voor 2018 leest u hier.

De behaalde rendementen zijn na aftrek van alle kosten en geven geen garantie voor de toekomstige rendementsontwikkeling. Weergegeven zijn de rendementen van onze 7 beleggingsprofielen. Maatwerkportefeuilles zijn ook mogelijk.

Indien u uitgebreidere informatie wil over de behaalde rendementen en met welke beleggingen de rendementen behaald zijn, dan kunt u hier een beleggingsvoorstel aanvragen.

Onderstaand het rendement van Index People in vergelijking tot het gemiddeld rendement van de andere Nederlandse vermogensbeheerders.

Bron: Asset Measurement

Toelichting: de blauwe grafiek toont het werkelijk behaalde rendement bij Index People van het geselecteerde beleggingsprofiel en de geselecteerde periode na aftrek van alle kosten. De oranje grafiek toont het door de markt behaalde rendement, dan wel het door andere vermogensbeheerders met vergelijkbare profielen behaalde rendement (grafieken zijn niet zichtbaar op een smartphone). Deze andere vermogensbeheerders zijn te selecteren naar een actief of een passief beleggingsbeleid. De performance van Index People, de markt en de andere vermogensbeheerders wordt gemeten en gecontroleerd door Asset Measurement. Wilt u meer informatie of een uitgebreidere vergelijking ontvangen? Neem dan contact op met Index People.

?

Beleggingsvoorstel aanvragen