Warning: Undefined variable $breadcrumb in /data/sites/web/indexpeoplenl/www/wp-content/themes/indexpeople/functions.php on line 841

Veelgestelde vragen

Kan ik mijn beleggingen online volgen?

De beleggingen in uw persoonlijke beleggingsportefeuille bij Index People zijn 24 uur per dag, 7 dagen van de week via een beveiligde login te volgen.

Wat is indexbeleggen?

Indexbeleggen is beleggen in een mix van (bijvoorbeeld) diverse aandelen die gezamenlijk een vooraf gekozen index repliceren. Zo bestaat de bekende Nederlandse AEX-Index uit een aantal aandelen van bedrijven die volgens een vaste verhouding deel uitmaken van deze index. Als je dan de AEX-Index “koopt”, koop je eigenlijk een beleggingsfonds dat in de aandelen belegt in de verhouding die de AEX-Index voorschrijft. Er zijn ook obligatie-, vastgoed- en grondstoffenindexen. Door indexbeleggen koop je in een keer alle aandelen die deel uitmaken van een bepaalde index. Hiermee bespaar je kosten en je spreidt je geld ook over een veelvoud van aandelen. Dit verlaagt het risico. Meer over indexbeleggen vindt u hier.

Is er een grens aan de groei van indexbeleggen?

Beleggingsfondsen die een bepaalde index volgen kopen de effecten behorende tot die index (indexbeleggen; ook wel passief beleggen. Actief beleggen is gericht op het verslaan van de index). Onderzoek wijst uit dat minder dan 20% van de wereldwijde aandelenhandel via indexbeleggen tot stand komt. Indexbeleggen kan dan ook makkelijk verder groeien. Er ontstaat uiteindelijk een natuurlijke balans tussen actief en indexbeleggen. Meer over dit onderzoek vindt u hier.

Is het mogelijk mijn beleggingen (gedeeltelijk) te verkopen?

Alle beleggingen die via Index People worden aangekocht en beheerd, zijn eenvoudig weer te verkopen. Hiervoor kunt u een verzoek indienen bij Index People.

Wat is vermogensbeheer?

Vermogensbeheer betekent dat een organisatie die een vergunning heeft van de AFM op basis van een volmacht en vastgelegde beleggingsvoorkeuren vermogens van klanten beheert. De klant doet bij vermogensbeheer niet zelf de transactie en kiest ook niet de specifieke effecten waarin belegd wordt. De medewerkers van de vermogensbeheerder dienen aan onder meer vakbekwaamheidsvereisten te voldoen, en voor de organisatie gelden kapitaalseisen zodat de continuïteit van de vermogensbeheerder gewaarborgd wordt.

Kan ik bij Index People beleggen voor mijn kind?

Ja bij Index People kunt u beleggen voor uw kind. Dat kan, al vanaf € 20.000,-. Ouders kunnen gemakkelijk hun (jaarlijkse) schenking storten op de beleggingsrekening van hun kind. U kunt hier als ouder een rekening openen voor uw minderjarige kind.

Hoe kan ik veilig beleggen?

Aan beleggen zijn altijd risico’s verbonden. Maar natuurlijk zullen wij deze zo veel mogelijk beperken. Op de pagina Onze waarborgen leest u hoe wij over de veiligheid van uw vermogen waken.

Hoe kan ik beginnen met beleggen?

U kunt vanaf € 100.000,- vrij belegbaar vermogen klant worden. Als u al klant bent bij Index People, dan kunt u voor uw kind al starten vanaf € 20.000,-.

Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten van het beleggingsbeleid?

Bij Index People streven we naar een optimale balans tussen efficiency en spreiding, waarbij het gewenste risicoprofiel van de klant als uitgangspunt dient. Indexbeleggen is het ideale middel, omdat de spreiding van risico’s tegen lage kosten gerealiseerd kan worden.

Welke benchmark hanteert Index People?

Om het rendement te vergelijken van een beleggingsportefeuille met een vooraf bepaalde vergelijkbare index (ook wel benchmark genoemd) hebben wij voor elk indexfonds in de beleggingsportefeuille van onze klanten één benchmark gespecificeerd. Achter de beveiligde login is eenvoudig te zien wat het verschil is tussen het rendement van de beleggingsportefeuille en de benchmark. Het verschil wordt veroorzaakt door: de kosten die Index People in rekening brengt, de interne fondskosten, ESG, fiscale efficiëntie en herbalanceringen. Meer over de gekozen benchmarks leest u hier.

Heeft Index People ook een app?

Nee, Index People heeft geen app. Het is heel eenvoudig de beveiligde login toe te voegen aan het beginscherm van mobiele telefoon of tablet. Hier leest u hoe u dat instelt. Dan bekijkt u de rendementen, samenstelling van uw beleggingsportefeuille en diverse documenten net zoals u een app opent.

Kunnen minderjarigen ook klant worden?

Ja dit kan, en al vanaf € 20.000,-. Ouders kunnen gemakkelijk hun (jaarlijkse) schenking storten op de beleggingsrekening van hun kind. U kunt hier een rekening openen voor uw minderjarige kind.

Wat is het uitvoeringsbeleid van Index People?

Index People zal alle redelijke maatregelen treffen om het best mogelijke resultaat te behalen. Binnen dit orderuitvoeringsbeleid hebben factoren prijs, kosten en waarschijnlijkheid van uitvoering voorrang. Ten minste jaarlijks evalueert Index People het orderuitvoeringsbeleid. Bovendien wordt er bij ieder transactiemoment getoetst of de plaatsen van uitvoering het best mogelijke resultaat geven en of er aanpassingen nodig zijn. Gedetailleerde informatie vindt u hier.

Waarom belegt Index People op basis van GDP?

De beleggingsportefeuille delen wij in aan de hand van de relatieve omvang van de economie van een land of regio (Bruto Binnenlands Product of GDP) ten opzichte van de rest van de wereld. Een spreiding die recht doet aan de economische kracht van een land. Indeling op basis van GDP in plaats van marktkapitalisatie levert ook hogere hogere rendementen. Dit onderzoek vindt u hier.

Hoe gaat Index People om met valutarisico?

Wereldwijd beleggen betekent blootstelling aan valutarisico. Wij dekken alleen in het obligatiedeel van de beleggingsportefeuilles valutarisico’s af. Omdat obligatiebeleggingen beleggingsrisico’s moeten verminderen, is het onwenselijk om hierover ook nog eens een valutarisico te lopen. Bovendien blijkt uit onderzoek naar valutarisico’s dat in vergelijking met de fluctuaties van aandelen de fluctuatie van valuta’s meevalt en het valutarendement over een periode van 48 jaar nagenoeg nul is geweest. Meer over dit onderzoek vindt u hier.

Waarom werkt Index People met vaste handelsmomenten en wat is de frequentie hiervan?

Bij Index People vinden de beleggingstransacties op elke tweede en vierde woensdag van de maand plaats. Het verzamelen van beleggingsorders reduceert het aantal losse transacties en daarmee worden externe kosten substantieel verlaagd.

Welke kosten rekent Index People?

Bij Index People rekenen we een uitermate lage beheervergoeding geheel zonder BTW. De kosten zijn afhankelijk van het belegde vermogen en staan vermeld op onze website onder het kopje Tarieven.

Welke rendementen heeft Index People behaald?

De actuele rendementen kunt u op onze website vinden onder het kopje Rendement.

Wat gebeurt er bij een faillissement van Index People?

Index People verzorgt alleen het beheer van de beleggingen. Deze beleggingen staan op naam van de klant en vallen buiten een faillissement van Index People.

Waar staat Index People voor?

Bij Index People vinden we dat het rendement van een belegging ten goede hoort te komen aan de belegger. Daarom beheert Index People uw beleggingen zo efficiënt mogelijk. Hierdoor krijgt u meer rendement op uw belegging en verdwijnt er minder geld in het beleggingsproces.

Welke vergunningen heeft Index People en wie houdt er toezicht?

Index People heeft een vergunning om het vermogen van particuliere en zakelijke klanten te mogen beheren. De AFM en DNB houden toezicht op Index People. Daarnaast is Index People DSI geregistreerd en voldoet het aan de Asset Manager Code of Professional Conduct van het CFA Institute.

?

Beleggingsvoorstel aanvragen