Veelgestelde vragen

Kan ik mijn beleggingen online volgen?

De beleggingen in uw persoonlijke beleggingsportefeuille bij Index People zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week via een beveiligde login te volgen.

Wat is indexbeleggen?

Indexbeleggen is beleggen in een mix van (bijvoorbeeld) diverse aandelen die gezamenlijk een vooraf gekozen index repliceren. Zo bestaat de bekende Nederlandse AEX-Index uit een aantal aandelen van bedrijven die volgens een vaste verhouding deel uitmaakt van deze index. Als u de AEX-Index koopt, koopt u dus eigenlijk een beleggingsfonds dat in de aandelen belegt in de verhouding die de AEX-Index voorschrijft. Zo zijn er veel meer indexen in de wereld, niet uitsluitend beperkt tot aandelen maar ook obligatie-, vastgoed- en grondstoffenindexen.
Het grote voordeel van indexbeleggen is dat er in één keer alle aandelen gekocht worden die deel uitmaken van een bepaalde index. U hoeft dus niet steeds een los aandeel te kopen. Hiermee spaart u niet alleen kosten uit, maar spreidt u uw geld ook over een veelvoud van aandelen. Dit verlaagt het risico dat u geld verliest, bijvoorbeeld door een faillissement van een bedrijf. Een index kan niet failliet gaan, maar natuurlijk wel in waarde fluctueren. Meer over indexbeleggen vindt u hier.

Is er een grens aan de groei van indexbeleggen?

Beleggingsfondsen die een bepaalde index volgen kopen de effecten die bij die index horen (indexbeleggen wordt ook wel passief beleggen genoemd. Actief beleggen daarentegen is gericht op het verslaan van de index). Onderzoek wijst uit dat minder dan 20% van de wereldwijde aandelenhandel via indexbeleggen tot stand komt. Indexbeleggen kan dan ook makkelijk verder groeien. Er ontstaat uiteindelijk een natuurlijke balans tussen actief en indexbeleggen. Meer over dit onderzoek vindt u hier.

Is het mogelijk mijn beleggingen (gedeeltelijk) te verkopen?

Alle beleggingen die via Index People worden aangekocht en beheerd, zijn ook eenvoudig weer te verkopen. Via uw online inlogomgeving kunt u een opdracht geven om een gedeelte van uw portefeuille (eenmalig of periodiek) te verkopen. Als u uw volledige belegging wilt verkopen, stuur dan een ondertekend verzoek naar [email protected].

Wat is vermogensbeheer?

Vermogensbeheer impliceert dat een organisatie, met een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op basis van een volmacht en vastgestelde beleggingsvoorkeuren, het vermogen van cliënten beheert. Bij vermogensbeheer worden transacties niet door de cliënt zelf uitgevoerd, en ook de specifieke effecten waarin wordt belegd, worden niet door de cliënt gekozen. Medewerkers van de vermogensbeheerder dienen te voldoen aan diverse vakbekwaamheidseisen, en de organisatie zelf moet aan kapitaalseisen voldoen om de continuïteit van de vermogensbeheerder te waarborgen.

Kan ik bij Index People beleggen voor mijn kind?

Bij Index People bieden wij de mogelijkheid om te beleggen voor uw kind, met een instapbedrag vanaf € 20.000. Ouders kunnen eenvoudig hun (jaarlijkse) schenking overmaken naar de beleggingsrekening van hun kind.

Hoe kan ik veilig beleggen?

Aan beleggen zijn altijd risico’s verbonden. Deze risico’s probeert Index People natuurlijk zo veel mogelijk beperken. Op de pagina ‘Onze waarborgen‘ leest u hoe wij de veiligheid van uw vermogen waarborgen

Hoe kan ik beginnen met beleggen?

U kunt vanaf € 100.000 vrij belegbaar vermogen klant worden. Indien u reeds klant bent bij Index People dan kunt u voor uw kind beginnen met beleggen vanaf € 20.000,-.

Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten van het beleggingsbeleid?

Bij Index People streven we naar een optimale balans tussen efficiency en spreiding, waarbij het gewenste risicoprofiel van de klant als uitgangspunt dient. Indexbeleggen is het ideale middel, omdat de spreiding van risico’s tegen lage kosten gerealiseerd kan worden.

Welke benchmark hanteert Index People?

Wij maken graag inzichtelijk hoe de beleggingen bij Index People zich verhouden tot een vooraf bepaalde vergelijkbare index (ook wel benchmark genoemd). Daarom hebben wij voor elk indexfonds in de beleggingsportefeuille van onze klanten één benchmark gespecificeerd. Op totaal portefeuilleniveau aggregeren wij deze benchmarkcomponenten d.m.v. het strategisch portefeuillegewicht tot een samengestelde benchmark. Op deze manier kunnen onze klanten in de beveiligde klantomgeving zien hoe de beleggingsportefeuille presteert ten opzichte van de samengestelde benchmark. Waar mogelijk maakt Index People gebruik van brede niet duurzame benchmarks omdat wij op die manier kunnen destilleren welk effect ESG-screening heeft op de performance van uw beleggingsportefeuille. Het verschil tussen het nettorendement van de beleggingsportefeuille en het benchmarkrendement wordt veroorzaakt door de kosten die Index People in rekening brengt, de interne fondskosten, ESG, fiscale efficiëntie en herbalanceringen. Meer over de gekozen benchmarks leest u hier.

Heeft Index People ook een app?

Hoewel Index People geen specifieke app heeft, is het eenvoudig om de beveiligde login toe te voegen aan het startscherm van uw mobiele telefoon of tablet. Hier leest u hoe u dat kunt instellen. Op deze manier kunt u rendementen bekijken, de samenstelling van uw beleggingsportefeuille controleren en diverse documenten raadplegen op een vergelijkbare wijze als bij het openen van een app.

Kunnen minderjarigen ook klant worden?

Bij Index People bieden wij de mogelijkheid om te beleggen voor uw kind, met een instapbedrag vanaf € 20.000. Ouders kunnen eenvoudig hun (jaarlijkse) schenking overmaken naar de beleggingsrekening van hun kind.

Wat is het uitvoeringsbeleid van Index People?

Index People zal alle nodige maatregelen treffen om het optimale resultaat te behalen. Binnen dit orderuitvoeringsbeleid hebben factoren zoals prijs, kosten en waarschijnlijkheid van uitvoering prioriteit. Het orderuitvoeringsbeleid wordt jaarlijks geëvalueerd door Index People. Daarnaast wordt bij elke transactie beoordeeld of de uitvoering ervan het beste resultaat oplevert of dat er aanpassingen nodig zijn. Gedetailleerde informatie vindt u hier.

Waarom belegt Index People op basis van GDP?

De beleggingsportefeuille delen wij in aan de hand van de relatieve omvang van de economie van een land of regio (Bruto Binnenlands Product of GDP) ten opzichte van de rest van de wereld, een spreiding die recht doet aan de economische kracht van een land. Onderzoek wijst uit dat indeling op basis van GDP in plaats van op marktkapitalisatie ook hogere rendementen oplevert. Dit onderzoek vindt u hier.

Hoe gaat Index People om met valutarisico?

Wereldwijd beleggen betekent blootstelling aan valutarisico. Wij dekken alleen in het obligatiedeel van de beleggingsportefeuilles het valutarisico af. Omdat obligatiebeleggingen beleggingsrisico’s moeten verminderen, is het onwenselijk om hierover ook nog eens een valutarisico te lopen. Bovendien blijkt uit onderzoek naar valutarisico dat in vergelijking met de fluctuaties van aandelen de fluctuatie van valuta’s meevalt en het valutarendement over een periode van 48 jaar nagenoeg nul is geweest. Meer over dit onderzoek vindt u hier.

Waarom werkt Index People met vaste handelsmomenten en wat is de frequentie hiervan?

Bij Index People vinden de beleggingstransacties op elke tweede en vierde woensdag van de maand plaats. Het verzamelen van beleggingsorders reduceert het aantal losse transacties en daarmee worden externe kosten substantieel verlaagd.

Welke kosten rekent Index People?

Bij Index People rekenen we een lage beheervergoeding, vrijgesteld van BTW. De kosten zijn afhankelijk van het belegde vermogen en worden vermeld op onze website onder het kopje Tarieven.

Welke rendementen heeft Index People behaald?

De actuele rendementen vindt u op onze website onder het kopje Rendement.

Wat gebeurt er bij een faillissement van Index People?

Index People verzorgt alleen het beheer van de beleggingen. Deze beleggingen staan op naam van de klant en vallen buiten een eventueel faillissement van Index People.

Waar staat Index People voor?

Bij Index People vinden we dat het rendement van een belegging ten goede hoort te komen aan de belegger. Daarom beheert Index People uw beleggingen zo efficiënt mogelijk. Hierdoor krijgt u meer rendement op uw belegging en verdwijnt er minder geld in het beleggingsproces.

Welke vergunningen heeft Index People en wie houdt er toezicht?

Index People heeft een vergunning om het vermogen van particuliere en zakelijke klanten te mogen beheren. De AFM en DNB houden toezicht op Index People. Daarnaast is Index People DSI geregistreerd en voldoet het aan de Asset Manager Code of Professional Conduct van het CFA Institute.

Welke rendementsberekening gebruikt Index People voor het berekenen van mijn rendement?

Om het rendement te berekenen worden meestal de Money Weighted Rate of Return methode of de Time Weighted Rate of Return methode gebruikt. Index People kiest voor de Time Weighted Rate of Return methode omdat deze manier van berekenen een eerlijker en accurater beeld geeft van de prestaties van de fondsen in uw portefeuille. In tegenstelling tot de Money-Weighted-Rate-of-Return (MWR) methode houdt de Time-Weighted-Rate-of-Return (TWR) wel rekening met de timing van de door u geïnitieerde eventuele stortingen of onttrekkingen gedurende de beoordeelde periode. Als er binnen de beoordeelde periode geen stortingen of onttrekkingen door u worden geïnitieerd, dan is het MWR gelijk aan het TWR.

We leggen de methode met behulp van een voorbeeld uit:
Startpositie jaar 1: € 100.000
Stand halverwege jaar 1: € 90.000
Extra storting halverwege jaar 1: € 10.000
Stand na storting halverwege jaar 1: € 100.000
Eindstand jaar 1: € 120.000
Totaal rendement jaar 1: € 10.000
Netto geïnvesteerd in jaar 1: € 110.000

Het rendement in het eerste halfjaar is -/- 10%: (€ 90.000 – € 100.000)/€ 100.000 = -/- 10%.
Het rendement in het tweede halfjaar is 20%: (€ 120.000 – € 100.000)/€ 100.000 = 20%.
Om de TWR te bepalen moeten de twee perioden worden vermenigvuldigd.
(1 + -/-10%) * (1 + 20 %) – 1 = 8%. Het rendement van beleggingsportefeuille in het eerste jaar is 8%.
Met de TWR-methode start er een nieuwe periode nadat u heeft bijgekocht of verkocht, en al deze periodes worden meegenomen in de berekening.

MWR = 9.53%: Namelijk 100.000 * (1+9,53%) + 10.000 * (1+9,53%)^0,5 = 120.000.
Als geen rekening wordt gehouden met het moment van de storting dan zou de indruk kunnen ontstaan dat Index People verantwoordelijk is voor de ‘outperformance’ van 1,53% (9,53% – 8%). De maatstaf waar Index People mee echter vergeleken wordt, heeft niets te maken met stortingen en/of onttrekkingen. Dus niet Index People, maar u als klant bent verantwoordelijk voor deze ‘outperformance’ omdat u heeft besloten om halverwege het jaar (en toevallig op het dieptepunt van de markt) extra geld te gaan beleggen door een storting te doen.
Omgekeerd geldt hetzelfde aangezien een bijstorting ook negatief voor het rendement kan uitpakken als heeft bijgestort op hogere koersen.

?

Beleggingsvoorstel aanvragen