Veelgestelde vragen

Indexbeleggen

Hoe werkt indexbeleggen?

Indexbeleggen is vermogensbeheer op basis van een gewenst risicoprofiel in een gespreide mix van aandelen-, obligatie-, vastgoed- en grondstoffenindexen. Wij beleggen voor u volgens een bepaalde index die deze spreiding mogelijk maakt. Indexbeleggen is een andere manier van beleggen dan speculatief beleggen. Indexbeleggen probeert niet de aandelen- en obligatiemarktmarkt voor te zijn, maar deze op basis van onderzoek en data te volgen. Indexbeleggen wordt daarom ook wel passief beleggen genoemd. Door deze ruime spreiding beperken we uw risico tot een minimum en blijft het rendement op uw vermogensbeheer hoog. Indexbeleggen biedt het beste rendement op vermogensbeheer, omdat dit de meest efficiënte manier is om optimaal te profiteren van alle beleggingskansen wereldwijd.

2001

Is er een grens aan de groei van indexbeleggen?

Beleggingsfondsen die een bepaalde index volgen kopen de effecten behorende tot die index (indexbeleggen; ook wel passief beleggen. Actief beleggen is gericht op het verslaan van de index). Onderzoek wijst uit dat minder dan 20% van de wereldwijde aandelenhandel via indexbeleggen tot stand komt. Indexbeleggen kan dan ook makkelijk verder groeien. Er ontstaat uiteindelijk een natuurlijke balans tussen actief en indexbeleggen. Meer over dit onderzoek vindt u hier.

1294

Kan ik mijn beleggingen online volgen?

De beleggingen in uw persoonlijke beleggingsportefeuille bij Index People zijn 24 uur per dag, 7 dagen van de week via een beveiligde login te volgen.

584

Is het mogelijk mijn beleggingen (gedeeltelijk) te verkopen?

Alle beleggingen die via Index People worden aangekocht en beheerd, zijn eenvoudig weer te verkopen. Hiervoor kunt u een verzoek indienen bij Index People.

583

Particulier vermogensbeheer

Wat is vermogensbeheer?

Vermogensbeheer betekent dat een persoon of een daarin gespecialiseerde organisatie voor iemand anders grote bedragen geld (= vermogen) beheert door met dat vermogen te beleggen in bijvoorbeeld aandelen en obligaties. Door te beleggen wordt er rendement (= winst) op het vermogen behaald, waardoor het vermogen steeds groter wordt. Andere termen voor vermogensbeheer zijn ook wel investment management of asset management.

2003

Wat doet een vermogensbeheerder?

Een vermogensbeheerder beheert grote bedragen geld (= vermogen) voor iemand anders. Een vermogensbeheerder doet dat door het vermogen te beleggen in bijvoorbeeld aandelen en obligaties, om daarbij een zo hoog mogelijk rendement (= winst) op dat vermogen te behalen. Een vermogensbeheerder kan een adviseur zijn, maar ook bedrijven die zich hebben gespecialiseerd in vermogensbeheer worden vermogensbeheerders genoemd.

2002

Beleggingsadvies

Kan ik bij Index People beleggen voor mijn kind?

Ja bij Index People kunt u beleggen voor uw kind. Dat kan, al vanaf € 20.000,-. Ouders kunnen gemakkelijk hun (jaarlijkse) schenking storten op de beleggingsrekening van hun kind. U kunt hier als ouder een rekening openen voor uw minderjarige kind.

2006

Hoe kan ik veilig beleggen?

Aan beleggen zijn altijd risico’s verbonden. Maar natuurlijk zullen wij deze zo veel mogelijk beperken. Op de pagina Onze waarborgen leest u hoe wij over de veiligheid van uw vermogen waken.

2005

Hoe kan ik beginnen met beleggen?

Als u bij ons wilt gaan beleggen, kunt u vanaf € 100.000,- vrij belegbaar vermogen instappen. Voor uw kind kunt u al starten vanaf € 20.000,-. Als u van een gokje houdt, kosten ondergeschikt vindt of voor kortetermijnwinst gaat, dan bent u bij ons aan het verkeerde adres. Als u voor de lange termijn gaat het beste rendement op indexbeleggen, verwelkomen wij u wel graag als klant. Op het kopje klant op deze website kunt u aangeven dat in interesse in beleggen hebt. Wij nemen dan contact met u op en leggen u graag uit wat de mogelijkheden zijn.

2004

Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten van het beleggingsbeleid?

Bij Index People streven we naar een optimale balans tussen efficiency en spreiding, waarbij het gewenste risicoprofiel van de klant als uitgangspunt dient. Indexbeleggen is het ideale middel, omdat de spreiding van risico’s tegen lage kosten gerealiseerd kan worden.

578

Overige vragen

Kunnen minderjarigen ook klant worden?

Ja dit kan, en al vanaf € 20.000,-. Ouders kunnen gemakkelijk hun (jaarlijkse) schenking storten op de beleggingsrekening van hun kind. U kunt hier een rekening openen voor uw minderjarige kind.

1453

Wat is het uitvoeringsbeleid van Index People?

Index People zal alle redelijke maatregelen treffen om het best mogelijke resultaat te behalen. Binnen dit orderuitvoeringsbeleid hebben factoren prijs, kosten en waarschijnlijkheid van uitvoering voorrang. Ten minste jaarlijks evalueert Index People het orderuitvoeringsbeleid. Bovendien wordt er bij ieder transactiemoment getoetst of de plaatsen van uitvoering het best mogelijke resultaat geven en of er aanpassingen nodig zijn. Gedetailleerde informatie vindt u hier.

 

1381

Waarom belegt Index People op basis van GDP?

De beleggingsportefeuille delen wij in aan de hand van de relatieve omvang van de economie van een land of regio (Bruto Binnenlands Product of GDP) ten opzichte van de rest van de wereld. Een spreiding die recht doet aan de economische kracht van een land. Indeling op basis van GDP in plaats van marktkapitalisatie levert ook hogere hogere rendementen. Dit onderzoek vindt u hier.

1298

Hoe gaat Index People om met valutarisico?

Wereldwijd beleggen betekent blootstelling aan valutarisico. Wij dekken alleen in het obligatiedeel van de beleggingsportefeuilles valutarisico’s af. Omdat obligatiebeleggingen beleggingsrisico’s moeten verminderen, is het onwenselijk om hierover ook nog eens een valutarisico te lopen. Bovendien blijkt uit onderzoek naar valutarisico’s dat in vergelijking met de fluctuaties van aandelen de fluctuatie van valuta’s meevalt en het valutarendement over een periode van 48 jaar nagenoeg nul is geweest. Meer over dit onderzoek vindt u hier.

1291

Waarom werkt Index People met vaste handelsmomenten en wat is de frequentie hiervan?

Bij Index People vinden de beleggingstransacties op elke tweede en vierde woensdag van de maand plaats. Het verzamelen van beleggingsorders reduceert het aantal losse transacties en daarmee worden externe kosten substantieel verlaagd.

582

Hoe en vanaf welk bedrag kan ik klant worden bij Index People?

U kunt klant worden door dit bijvoorbeeld op onze website aan te geven onder het kopje klant worden of contact met ons op te nemen. Vervolgens stemmen wij het gewenste beleggingsbeleid met u af. Klant worden kan vanaf € 100.000,- vrij belegbaar vermogen.

581

Welke kosten rekent Index People?

Bij Index People rekenen we een uitermate lage beheervergoeding en een kleine vergoeding voor het beleggingsplatform. Deze kosten zijn afhankelijk van het belegde vermogen en staan vermeld op onze website onder het kopje Tarieven.

580

Welke rendementen heeft Index People behaald?

De actuele rendementen kunt u op onze website vinden onder het kopje Rendement.

579

Wat gebeurt er bij een faillissement van Index People?

Index People verzorgt alleen het beheer van de beleggingen. Deze beleggingen staan op naam van de klant en vallen buiten een faillissement van Index People.

577

Waar staat Index People voor?

Bij Index People vinden we dat het rendement van een belegging ten goede hoort te komen aan de belegger. Daarom beheert Index People uw beleggingen zo efficiënt mogelijk. Hierdoor krijgt u meer rendement op uw belegging en verdwijnt er minder geld in het beleggingsproces.

171

Welke vergunningen heeft Index People en wie houdt er toezicht?

Index People heeft een vergunning om het vermogen van particuliere en zakelijke klanten te mogen beheren. De AFM en DNB houden toezicht op Index People. Daarnaast is Index People DSI geregistreerd en voldoet het aan de Asset Manager Code of Professional Conduct van het CFA Institute.

170
?

Beleggingsvoorstel aanvragen