Onderzoek

Actief versus passief (indexbeleggen)

‘The SPIVA (S&P Indices Versus Active) Scorecard tracks how professional fund managers are doing against their respective indexes…. As with past annual reports, this is another sobering check of active management’s empty promises. Fortunately, more investors are evidently educating themselves about the benefits of passively run portfolios, voting with their feet by moving more of their money into index funds.’ Standard & Poor’s onderzoek toont op basis van 15 jaar gegevens onder meer aan dat het verslaan van de markt (benchmark) een kwestie van geluk is. Het hele onderzoek leest u hier.

Active vs. Passive, Standard & Poor’s, update 2016
T. Allen, M. Hebner
Standard & Poor’s

‘Het is zeer moeilijk om op middellange en lange termijn als actief fonds persistente positieve buitengewone rendementen te behalen. In de praktijk is het bovendien moeilijk om geluk en vaardigheid van een fondsmanager te onderscheiden. Het vooraf selecteren van actieve fondsen die – na aftrek van kosten – positieve buitengewone rendementen zullen behalen is dan ook bijzonder moeilijk’. Aldus de Autoriteit Financiële Markten in een publicatie. Deze publicatie leest u hier.

De wetenschap over de resultaten van actief en passief beleggen, AFM, 2011.

Rendement

‘Van de particuliere beleggers die zelf via online effectenbank Alex hun beleggingen aan- en verkopen, presteert 90% minder dan het marktgemiddelde. Transactiekosten en verkeerde beleggingskeuzes zijn hier de oorzaak van. Deze beleggers kunnen beter een indexbelegging kopen.’ Het hele onderzoek leest u hier.

The performance of individual investors, 2007
R. Bauer, M. Coseman, P. Eichholtz
Maastricht University

‘De beleggingsportefeuille indelen aan de hand van de relatieve omvang van de economie van een land of regio (Bruto Binnenlands Product of GDP) ten opzichte van de rest van de wereld doet recht aan de economische kracht van een land en levert ook hogere hogere rendementen dan een indeling op basis van marktkapitalisatie.’ Het hele onderzoek leest u hier.

GDP weighting in asset allocation, MSCI Barra, February 2010

Risico

‘Rendement is bepalend bij de keuze van een particuliere belegger, niet het risico. Zorgwekkend, omdat juist de afweging tussen rendement en risico essentieel is bij een beleggingsbeslissing.’ Het hele onderzoek leest u hier.

Angst en optimisme bij particuliere beleggers, 2012
A. Hoffmann, T. Post
Maastricht University

Behalve dat de beleggingen zelf fluctueren kan ook de koers van een valuta volatiel zijn. In vergelijking met de fluctuaties van aandelen valt de volatiliteit van valuta’s mee. Echter, in vergelijking met de fluctuaties van obligaties is de volatiliteit juist erg hoog. Uit een onderzoek naar rendementen en risico’s van valuta’s over een periode van 48 jaar blijkt dat het valutarendement bijna net zo vaak positief als negatief is geweest. Bovendien is, over de gehele periode gemeten, het valutarendement nagenoeg gelijk aan nul. Vooral bij aandelen blijkt dat de volatiliteit niet afneemt als het valutarisico wordt afgedekt. Bij obligaties is dit anders. De beweging van de valuta kan hier groter zijn dan de beweging van de obligatie. Wanneer het valutarisico bij obligaties wordt afgedekt daalt de volatiliteit terwijl het rendement nagenoeg hetzelfde blijft. Conclusie is dan ook dat het afdekken van valutarisico alleen zinvol is voor het obligatie deel van de portefeuille.’ Het hele onderzoek leest u hier.

To hedge or not to hedge, Dimensional, november 2017

Onderzoek wijst uit dat minder dan 20% van de wereldwijde aandelenhandel via indexbeleggen tot stand komt. Indexbeleggen kan dan ook makkelijk verder groeien. Er ontstaat uiteindelijk een natuurlijke balans tussen actief en indexbeleggen. Het hele onderzoek leest u hier.

Viewpoint BlackRock, October 2017