Onderzoek

Actief versus passief (indexbeleggen)
‘Across all time-horizons, the majority of managers across all international equity categories underperformed their benchmarks.’ Standard & Poor’s onderzoek toont op basis van 15 jaar gegevens onder meer aan dat het verslaan van de markt (benchmark) een kwestie van geluk is. Het hele onderzoek leest u hier.
Active vs. Passive, Standard & Poor’s Update 2016
T. Allen, M. Hebner
Standard & Poor’s

‘Het is zeer moeilijk om op middellange en lange termijn als actief fonds persistente positieve buitengewone rendementen te behalen. In de praktijk is het bovendien moeilijk om geluk en vaardigheid van een fondsmanager te onderscheiden. Het vooraf selecteren van actieve fondsen die – na aftrek van kosten – positieve buitengewone rendementen zullen behalen is dan ook bijzonder moeilijk’. Aldus de Autoriteit Financiële Markten in twee publicaties.
De wetenschap over de resultaten van actief en passief beleggen, AFM 2011
Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant, AFM 2011

Rendement
‘Van de particuliere beleggers die zelf via online effectenbank Alex hun beleggingen aan- en verkopen, presteert 90% minder dan het marktgemiddelde. Transactiekosten en verkeerde beleggingskeuzes zijn hier de oorzaak van. Deze beleggers kunnen beter een indexbelegging kopen.’
The performance of individual investors, 2007
R. Bauer, M. Coseman, P. Eichholtz
Maastricht University

Risico

‘Rendement is bepalend bij de keuze van een particuliere belegger, niet het risico. Zorgwekkend, omdat juist de afweging tussen rendement en risico essentieel is bij een beleggingsbeslissing.’
Angst en optimisme bij particuliere beleggers, 2012
A. Hoffmann, T. Post
Maastricht University

?

Beleggingsvoorstel aanvragen