Stichtingen

Index People heeft een dienstverlening speciaal gericht op het beheer en advies aan stichtingen, waaronder vermogensfondsen, publieke goede doelen en kerkelijke instellingen. Organisaties die zich inspannen een bepaald doel te realiseren. Het vermogen van deze organisaties is bijeengebracht door donateurs en hier moet zeer zorgvuldig mee omgegaan worden. Het beleid van de stichtingen moet door toenemende regelgeving en maatschappelijke verantwoording steeds transparanter worden. De professionaliteit neemt verder toe, de tijd van vrijblijvend besturen is definitief voorbij. Index People kan de besturen van deze organisaties goed ondersteunen, omdat zij goed bekend is met alle aspecten van verantwoord beleggen en governance rondom vermogensbeheer, ook vanuit haar huidige dienstverlening aan verschillende (bedrijfstak-)pensioenfondsen. Deze pensioenfondsen worden al veel langer intensief door meerdere belanghebbenden nauwlettend gevolgd.

Vermogensbeheer

De kern van de gedachte achter het vermogensbeheer van Index People is het creëren van efficiënte portefeuilles bij een bepaalde strategische allocatie. Deze efficiënte portefeuilles leveren op de lange termijn het hoogste rendement. Vanuit de ervaring met pensioenfondsen heeft Index People een strak en transparant beleggingsbeleid. Voor stichtingen met een kleiner vermogen zijn er standaard (duurzame) oplossingen, voor grotere fondsen bieden wij maatwerk. Hierbij kan bijvoorbeeld een portefeuille samengesteld worden op basis van een door de stichting gewenste benchmark of een specifiek duurzaamheidaspect, alles vanuit de kernwaarden van Index People.

?

Wilt u hierover van gedachten wisselen?