Stichtingen

Index People heeft een dienstverlening speciaal gericht op het beheer en advies aan stichtingen, waaronder vermogensfondsen, publieke goede doelen en kerkelijke instellingen. Organisaties die zich inspannen een bepaald doel te realiseren. Het vermogen van deze organisaties is bijeengebracht door donateurs en hier moet zeer zorgvuldig mee omgegaan worden. Het beleid van de stichtingen moet door toenemende regelgeving en maatschappelijke verantwoording steeds transparanter worden. De professionaliteit neemt verder toe, de tijd van vrijblijvend besturen is definitief voorbij. Index People kan de besturen van deze organisaties goed ondersteunen, omdat zij goed bekend is met alle aspecten van verantwoord beleggen en governance rondom vermogensbeheer, ook vanuit haar huidige dienstverlening aan verschillende (bedrijfstak-)pensioenfondsen. Deze pensioenfondsen worden al veel langer intensief door meerdere belanghebbenden nauwlettend gevolgd.

Vermogensbeheer

De kern van de gedachte achter het vermogensbeheer van Index People is het creëren van efficiënte portefeuilles bij een bepaalde strategische allocatie. Deze efficiënte portefeuilles leveren op de lange termijn het hoogste rendement. Vanuit de ervaring met pensioenfondsen heeft Index People een strak en transparant beleggingsbeleid. Voor stichtingen met een kleiner vermogen zijn er standaard (duurzame) oplossingen, voor grotere fondsen bieden wij maatwerk. Hierbij kan bijvoorbeeld een portefeuille samengesteld worden op basis van een door de stichting gewenste benchmark of een specifiek duurzaamheidaspect, alles vanuit de kernwaarden van Index People.

Advies en fiduciair beheer

Wij zijn goed op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving voor het besturen van de stichtingen. Wij kunnen een breder advies geven. Dit kan voor een project op consultancy basis maar ook veelomvattender als fiduciair vermogensbeheerder.

Onze dienstverlening aan de stichtingen gaat verder dan beheer of advies over het vermogen. Bij Index People krijgt u als bestuur een persoonlijk aanspreekpunt met ervaring en kennis van zaken, u kunt zich als bestuurder meer richten op de missie van uw organisatie.

Onze competentiegebieden zijn onder andere:

 • Onafhankelijk beleggingsadvies
 • Opstellen beleggingsstatuut en andere documentatie
 • Begeleiden van een stichting bij een RfI/RfP
 • Duurzaam vermogensbeheer
 • Begeleiden van het bestuur bij ESG-issues en impact investing
 • Heldere geconsolideerde rapportage bij het werken met meerdere vermogensbeheerders
 • Doorlichten beleggingsopzet en/of externe beheerders
 • Advisering risicobeheer (1e of 2e lijns risicomanagement)
 • Ondersteuning bij governance issues
 • Operationele ondersteuning (transacties, transities, boekhouding/jaarverslag)
 • Second opinion huidige portefeuille met analyse van rendement, risico en kosten
?

Wilt u hierover van gedachten wisselen?