Veelgestelde vragen

Waarom belegt Index People conform een verdeling op basis van Gross Domestic Product (GDP) in plaats van marktkapitalisatie?

Het vermijden van concentratierisico is één van de grondprincipes bij beleggen. Indien gekozen wordt voor een inrichting van het aandelenblok op basis van marktkapitalisatie dan is het gevolg een weging van meer dan 50% naar de Verenigde Staten van Amerika. En dus automatisch ook meer dan 50% naar de US-dollar. Dit is een te groot concentratierisico en gaat in tegen onze wens en overtuiging om zo goed mogelijk te spreiden en risico te verlagen. Door een verdeling na te streven op basis van de bijdrage van een land aan de wereldwijde economie (Bruto Binnenlands Product ofwel Gross Domestic Product) kunnen wij dit concentratierisico voorkomen. Onderzoek heeft bovendien uitgewezen dat een allocatie op basis van GDP op termijn ook hogere rendementen oplevert (MSCI Barra; GDP Weighting in Asset Allocation, 2010). Meer over dit onderzoek vindt u hier.

Is de populariteit van Index Beleggen gevaarlijk?

Het is belangrijk om de omvang van Index Beleggen te relativeren. Uit onderzoek blijkt dat minder dan 20% van de wereldwijde aandelenhandel via Index Beleggen wordt ingericht (Blackrock; Index Investing Supports Vibrant Capital Markets, oktober 2017). Voorlopig kan Index Beleggen dan ook makkelijk verder groeien. De conclusie van het onderzoek is dat er uiteindelijk een natuurlijke balans zal zijn tussen de actieve fondsen en de Index Beleggingen. Zodra één van de twee strategieën te groot wordt ontstaan er kansen voor de andere strategie. Gezien de relatieve beperkte omvang van Index Beleggen zijn die kansen en groeimogelijkheden momenteel in het voordeel van de Index Beleggingen. Meer over dit onderzoek vindt u hier.

Valutarisico: wat is wijsheid? Wel of niet afdekken?

Wereldwijd beleggen impliceert automatisch ook meer blootstelling aan vreemde valuta’s. Behalve dat de beleggingen zelf fluctueren kan ook de koers van een valuta volatiel zijn. In vergelijking met de fluctuaties van aandelen valt de volatiliteit van valuta’s mee. Echter, in vergelijking met de fluctuaties van obligaties is de volatiliteit juist erg hoog. Uit een onderzoek naar rendementen en risico’s van valuta’s over een periode van 48 jaar blijkt dat het valutarendement bijna net zo vaak positief als negatief is geweest (Dimensional; To hedge or not to hedge, november 2017). Bovendien is, over de gehele periode gemeten, het valutarendement nagenoeg gelijk aan nul. Vooral bij aandelen blijkt dat de volatiliteit niet afneemt als het valutarisico wordt afgedekt. Bij obligaties is dit anders. De beweging van de valuta kan hier groter zijn dan de beweging van de obligatie. Wanneer het valutarisico bij obligaties wordt afgedekt daalt de volatiliteit terwijl het rendement nagenoeg hetzelfde blijft. Conclusie is dan ook dat het afdekken van valutarisico alleen zinvol is voor het obligatie deel van de portefeuille. Meer over dit onderzoek vindt u hier.

Kan ik mijn beleggingen online volgen?

De beleggingen in uw persoonlijke beleggingsportefeuille bij Index People zijn 24 uur per dag, 7 dagen van de week via een beveiligde login te volgen.

Is het mogelijk mijn beleggingen (gedeeltelijk) te verkopen?

Alle beleggingen die via Index People worden aangekocht en beheerd, zijn eenvoudig weer te verkopen. Hiervoor kunt u een verzoek indienen bij Index People.

Waarom werkt Index People met vaste handelsmomenten en wat is de frequentie hiervan?

Bij Index People vinden de beleggingstransacties op elke tweede en vierde woensdag van de maand plaats. Het verzamelen van beleggingsorders reduceert het aantal losse transacties en daarmee worden externe kosten substantieel verlaagd.

Hoe en vanaf welk bedrag kan ik klant worden bij Index People?

U kunt klant worden door dit bijvoorbeeld op onze website aan te geven onder het kopje Klant worden of contact met ons op te nemen. Vervolgens stemmen wij het gewenste beleggingsbeleid met u af. Klant worden kan vanaf € 100.000,- vrij belegbaar vermogen.

Welke kosten rekent Index People?

Bij Index People rekenen we een uitermate lage beheervergoeding en een kleine vergoeding voor het beleggingsplatform. Deze kosten zijn afhankelijk van het belegde vermogen en staan vermeld op onze website onder het kopje Tarieven.

Welke rendementen heeft Index People behaald?

De actuele rendementen kunt u op onze website vinden onder het kopje Rendement.

Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten van het beleggingsbeleid?

Bij Index People streven we naar een optimale balans tussen efficiency en spreiding, waarbij het gewenste risicoprofiel van de klant als uitgangspunt dient. Indexbeleggen is het ideale middel, omdat de spreiding van risico’s tegen lage kosten gerealiseerd kan worden.

?

Beleggingsvoorstel aanvragen