Veelgestelde vragen

Kunnen minderjarigen ook klant worden?

Ja dit kan, en al vanaf € 20.000,-. Ouders kunnen gemakkelijk hun (jaarlijkse) schenking storten op de beleggingsrekening van hun kind. U kunt hier een rekening openen voor uw minderjarige kind.

Wat is het uitvoeringsbeleid van Index People?

Index People zal alle redelijke maatregelen treffen om het best mogelijke resultaat te behalen. Binnen dit orderuitvoeringsbeleid hebben factoren prijs, kosten en waarschijnlijkheid van uitvoering voorrang. Ten minste jaarlijks evalueert Index People het orderuitvoeringsbeleid. Bovendien wordt er bij ieder transactiemoment getoetst of de plaatsen van uitvoering het best mogelijke resultaat geven en of er aanpassingen nodig zijn. Gedetailleerde informatie vindt u hier.

 

Waarom belegt Index People op basis van GDP?

De beleggingsportefeuille delen wij in aan de hand van de relatieve omvang van de economie van een land of regio (Bruto Binnenlands Product of GDP) ten opzichte van de rest van de wereld. Een spreiding die recht doet aan de economische kracht van een land. Indeling op basis van GDP in plaats van marktkapitalisatie levert ook hogere hogere rendementen. Dit onderzoek vindt u hier.

Is er een grens aan de groei van indexbeleggen?

Beleggingsfondsen die een bepaalde index volgen kopen de effecten behorende tot die index (indexbeleggen; ook wel passief beleggen. Actief beleggen is gericht op het verslaan van de index). Onderzoek wijst uit dat minder dan 20% van de wereldwijde aandelenhandel via indexbeleggen tot stand komt. Indexbeleggen kan dan ook makkelijk verder groeien. Er ontstaat uiteindelijk een natuurlijke balans tussen actief en indexbeleggen. Meer over dit onderzoek vindt u hier.

Hoe gaat Index People om met valutarisico?

Wereldwijd beleggen betekent blootstelling aan valutarisico. Wij dekken alleen in het obligatiedeel van de beleggingsportefeuilles valutarisico’s af. Omdat obligatiebeleggingen beleggingsrisico’s moeten verminderen, is het onwenselijk om hierover ook nog eens een valutarisico te lopen. Bovendien blijkt uit onderzoek naar valutarisico’s dat in vergelijking met de fluctuaties van aandelen de fluctuatie van valuta’s meevalt en het valutarendement over een periode van 48 jaar nagenoeg nul is geweest. Meer over dit onderzoek vindt u hier.

Kan ik mijn beleggingen online volgen?

De beleggingen in uw persoonlijke beleggingsportefeuille bij Index People zijn 24 uur per dag, 7 dagen van de week via een beveiligde login te volgen.

Is het mogelijk mijn beleggingen (gedeeltelijk) te verkopen?

Alle beleggingen die via Index People worden aangekocht en beheerd, zijn eenvoudig weer te verkopen. Hiervoor kunt u een verzoek indienen bij Index People.

Waarom werkt Index People met vaste handelsmomenten en wat is de frequentie hiervan?

Bij Index People vinden de beleggingstransacties op elke tweede en vierde woensdag van de maand plaats. Het verzamelen van beleggingsorders reduceert het aantal losse transacties en daarmee worden externe kosten substantieel verlaagd.

Hoe en vanaf welk bedrag kan ik klant worden bij Index People?

U kunt klant worden door dit bijvoorbeeld op onze website aan te geven onder het kopje klant worden of contact met ons op te nemen. Vervolgens stemmen wij het gewenste beleggingsbeleid met u af. Klant worden kan vanaf € 100.000,- vrij belegbaar vermogen.

Welke kosten rekent Index People?

Bij Index People rekenen we een uitermate lage beheervergoeding en een kleine vergoeding voor het beleggingsplatform. Deze kosten zijn afhankelijk van het belegde vermogen en staan vermeld op onze website onder het kopje Tarieven.

?

Beleggingsvoorstel aanvragen