Tarieven Index People

Duurzaam beleggen

Duurzaamheid wordt met de dag belangrijker en is niet meer weg te denken uit onze maatschappij en binnen het ondernemerschap. Consumenten kiezen steeds vaker voor verantwoorde producten en diensten. Duurzaamheid is tevens een punt wat hoog op de agenda staat bij overheden. Zo heeft de Europese Commissie in 2018 het EU Actieplan voor Duurzame Financiering gepubliceerd. Hiermee moet een transitie naar een circulaire economie bevorderd worden. Het actieplan bestaat uit nieuwe wetten en heeft gevolgen voor bestaande wetten. Op 10 maart 2021 is de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) in werking getreden. Deze Europese informatieverordening is van toepassing op financiële partijen zoals Index People.

ESG-ambitie-groot

De bovenstaande afbeelding geeft de essentie van de regelgeving weer. Index People is transparant over de mate van duurzaamheid van de producten die zij aanbiedt. Zo voorziet Index People haar portefeuilles van een van de bovenstaande classificaties.

De duurzame portefeuilles van Index People worden momenteel geclassificeerd als ‘lichtgroen’ onder deze verordening. Dit wordt bereikt doordat Index People in deze portefeuilles enkel gebruik maakt van beleggingsoplossingen die minimaal kunnen worden gekenmerkt als SFDR artikel 8 (lichtgroen). Binnen de standaard portefeuilles belegt Index People in sommige subcategorieën duurzaam. Index People heeft een raamwerk voor duurzaam beleggen in kaart gebracht. Bij de keuze van indexoplossingen wordt duurzaam beleggen standaard meegewogen bij het vaststellen van de kwaliteit. Index People kan een duurzame beleggingsoplossing opnemen in portefeuille als de desbetreffende beleggingsoplossing een gedegen hoeveelheid spreiding bevat. Index People is namelijk van mening dat spreiding te allen tijde dient te prevaleren binnen de standaard portefeuilles. Hierdoor wordt het risico beperkt en profiteert u van alle relevante beleggingskansen. Een negatieve koersontwikkeling van één bedrijf heeft normaal gesproken een zeer beperkte invloed op de waarde van een index. Index People heeft haar standaard portefeuilles dan ook niet geclassificeerd als SFDR artikel 8, maar zoals eerder gesteld, wordt duurzaam beleggen meegewogen bij de keuze van indexoplossingen.

Bij de selectie van een beleggingsoplossing voor de duurzame portefeuilles staan ESG (Environmental, Social en Governance) aspecten mede centraal. Index People toetst of het ESG-beleid van een fonds gedegen genoeg is om opgenomen te worden in de duurzame portefeuilles. Zo moet het ESG-beleid van een fonds voldoen aan internationale normen en standaarden. Duurzaamheid wordt voor de geselecteerde beleggingsoplossingen binnen de duurzame portefeuilles vormgegeven door middel van uitsluiting, stemmen op aandeelhoudersvergaderingen en engagement.

Uitsluiting

Binnen index (passief) beleggen zijn er verschillende manieren om duurzaamheid te integreren. De meest bekende methode betreft de uitsluitingsmethodiek. Dit houdt in dat bedrijven of overheden die niet aan bepaalde duurzaamheidscriteria voldoen, worden uitgesloten. De beleggingsfondsen die Index People momenteel in haar duurzame portefeuilles heeft opgenomen, worden gescreend op verschillende onderwerpen. Index People wenst conform haar duurzaam beleggingsbeleid onderstaande zaken minimaal te adresseren in haar duurzame beleggingsportefeuilles:

  • Hard maken voor mensenrechten, goede werkomstandigheden, anti-corruptie en milieu
  • Niet beleggen in controversiële wapens
  • Niet beleggen in tabaksproducenten

Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen

Door het gebruik van het stemrecht bij aandeelhoudersvergaderingen (proxy voting) kan een belegger ook invulling geven aan duurzame uitgangspunten. De portefeuilles die Index People voor haar klanten samenstelt, bestaan uit gezamenlijke beleggingsoplossingen zoals ETF’s en indexfondsen. Deze fondsen worden beheerd door externe fondsaanbieders. Hierdoor kan Index People niet direct stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. Index People maakt t.a.v. het stemrecht gebruik van een gespecialiseerd bureau, dat is ingeschakeld door onze fondsaanbieders. Index People tracht vast te stellen dat de richtlijnen voor het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen aansluiten op het duurzaam beleggingsbeleid van Index People. Wij verlangen hier een zorgvuldige werkwijze, zodat het stemrecht wordt uitgeoefend in het belang van de klanten van Index People en in overeenstemming met ons duurzame beleggingsbeleid.

Index People streeft naar het actief zoeken van de dialoog (engagement) om aan het verstrekken van kapitaal ook invloed te verbinden. Deze invloed wordt aangewend om bedrijven te bewegen om hun eigen (ESG) beleid te verbeteren. Engagement is een van de belangrijkste pijlers binnen duurzaam beleggen. De afgelopen jaren is discussie ontstaan over het wel of niet belegd zijn in bepaalde sectoren. Zo hebben grote institutionele beleggers vanaf 2021 gekozen om niet meer te beleggen in de olie- en gasindustrie. De vraag is alleen of je daar wel echt een duurzame impact mee bewerkstelligt. Op deze manier zorg je enkel op ‘papier’ voor minder CO2-uitstoot. Index People is van mening dat je kan blijven beleggen in bepaalde sectoren, zoals de olie- en gasindustrie, zolang de bedrijven binnen de desbetreffende sector maar aantonen dat ze adaptief genoeg zijn om aan de energietransitie te kunnen bijdragen. Voor het aangaan van de dialoog maakt Index People gebruik van een specialistisch bureau dat door de door Index People gebruikte vermogensbeheerders wordt ingezet. Index People tracht vast te stellen dat de richtlijnen voor het aangaan van de dialoog aansluiten op het duurzaam beleggingsbeleid van Index People. Wij verlangen hier opnieuw een zorgvuldige werkwijze om ervoor te zorgen dat de engagements worden aangegaan op thema’s in lijn met ons beleid.

 

Extra informatie

 

Uw extra rendement