The-Index-People-Laptop-calculator4

Indexbeleggen

Wat is indexbeleggen?

Er zijn verschillende manieren om geld te beleggen. U kunt bijvoorbeeld een huis, schilderij, klassieke auto of wijn kopen. Maar via een effectenbeurs kunt u ook in aandelen en obligaties beleggen.

Als u start met beleggen in effecten vraagt u zich wellicht af wat indexbeleggen precies is. Indexbeleggen is beleggen in een mix van (bijvoorbeeld) diverse aandelen die gezamenlijk een vooraf gekozen index repliceren. Zo bestaat de bekende Nederlandse AEX-Index uit een aantal aandelen van bedrijven die volgens een vaste verhouding deel uitmaakt van deze index. Als u de AEX-Index koopt, koopt u dus eigenlijk een beleggingsfonds dat in de aandelen belegt in de verhouding die de AEX-Index voorschrijft. Zo zijn er veel meer indexen in de wereld, niet uitsluitend beperkt tot aandelen maar ook obligatie-, vastgoed- en grondstoffenindexen.

Het grote voordeel van indexbeleggen is dat er in één keer alle aandelen gekocht worden die deel uitmaken van een bepaalde index. U hoeft dus niet steeds een los aandeel te kopen. Hiermee spaart u niet alleen kosten uit, maar spreidt u uw geld ook over een veelvoud van aandelen. Dit verlaagt het risico dat u geld verliest, bijvoorbeeld door een faillissement van een bedrijf. Een index kan niet failliet gaan, maar natuurlijk wel in waarde fluctueren.

Indexbeleggen bij Index People

Indexbeleggen kan op verschillende manieren. Een actief beleggingsbeleid anticipeert (speculeert) op een eventuele waardeverandering van de index. Dat betekent meestal veel aan- en verkooptransacties (en dus kosten) omdat de actieve belegger probeert in te spelen op een koersstijging of daling. Het beleid van Index People is de meest pure vorm van indexbeleggen: het volgen van de index (markt), ook wel een passief beleggingsbeleid genoemd. Dit leidt tot een veel rustiger (buy and hold) transactiepatroon. Passief betekent overigens niet dat we niets doen. We selecteren de beste wereldwijde indexbeleggingen die tegen de laagste kosten aandelen-, obligaties-, vastgoed- en grondstoffenindexen zo goed mogelijk volgen. We hanteren een beleid dat de wereldwijde economie en daarmee de koopkracht zo goed mogelijk vertaalt naar de beleggingsportefeuilles van onze klanten zodat er geen beleggingskans wordt gemist. En we zorgen ervoor dat de beleggingsportefeuille altijd in overeenstemming blijft met uw beleggingsprofiel, dat aansluit op uw wensen en doelstellingen.

Onze vorm van indexbeleggen probeert dus niet de markt vóór te zijn, maar deze op basis van onderzoek en data te volgen. Dat scheelt aanzienlijk in kosten, risico en rendement, hier leest u er meer over. Indexbeleggen is voor ons geen doel op zich maar dé manier om zoveel mogelijk rendement op beleggingen voor onze klanten te verdienen en niet te laten weglekken. Meer over indexbeleggen kunt u lezen in het boekje De Beleggingsillusie, dat u hier aanvraagt.

De kernwaarden die de basis zijn van onze dienstverlening leest u hier.