Warning: Undefined variable $breadcrumb in /data/sites/web/indexpeoplenl/www/wp-content/themes/indexpeople/functions.php on line 841
The-Index-People-Laptop-calculator4

Indexbeleggen

Wat is indexbeleggen?

Er zijn verschillende manieren om geld te beleggen. Zo kunt u een huis, schilderij, klassieke auto of wijn kopen. Maar via een effectenbeurs kunt u ook in aandelen en obligaties beleggen.

Als u start met beleggen in effecten vraagt u zich wellicht af: “wat is indexbeleggen?” Indexbeleggen is beleggen in een mix van (bijvoorbeeld) diverse aandelen die gezamenlijk een vooraf gekozen index repliceren. Zo bestaat de bekende Nederlandse AEX-Index uit een aantal aandelen van bedrijven die volgens een vaste verhouding deel uitmaken van deze index. Als je dan de AEX-Index “koopt”, koop je eigenlijk een beleggingsfonds dat in de aandelen belegt in de verhouding die de AEX-Index voorschrijft. Zo zijn er veel meer indexen in de wereld. En niet uitsluitend beperkt tot aandelen, er zijn ook obligatie-, vastgoed- en grondstoffenindexen.

Het grote voordeel van indexbeleggen is dat je in een keer alle aandelen koopt die deel uitmaken van een bepaalde index. Je hoeft dus niet steeds een los aandeel te kopen. Hiermee spaar je niet alleen kosten uit, maar je spreidt je geld ook over een veelvoud van aandelen. Dit verlaagt het risico dat je je geld kwijt raakt, bijvoorbeeld door een faillissement van een bedrijf. Een index kan niet failliet gaan, maar natuurlijk wel in waarde fluctueren.

Indexbeleggen bij Index People

Indexbeleggen kan op verschillende manieren. Zo kan je een actief beleggingsbeleid voeren omdat je wil anticiperen (speculeren) op een eventuele waardeverandering van de index. Dat betekent vaak veel aan- en verkooptransacties (en dus kosten) omdat de actieve belegger probeert in te spelen op een koersstijging of daling. Wat wij doen is de pure vorm van indexbeleggen: het volgen van de index (markt), ook wel een passief beleggingsbeleid genoemd. Dit leidt tot een veel rustiger (“buy and hold”) transactiepatroon, je hoeft immers niks te voorspellen. Maar “passief” betekent niet dat we niks doen. We selecteren de beste wereldwijde indexbeleggingen die tegen de laagste kosten aandelen-, obligaties-, vastgoed- en grondstoffenindexen zo goed mogelijk volgen. We hanteren een beleid dat de wereldwijde economie en daarmee de koopkracht zo goed mogelijk vertaalt naar de beleggingsportefeuilles van onze klanten. Zodat er geen beleggingskans wordt gemist. En we zorgen ervoor dat de beleggingsportefeuille altijd in overeenstemming blijft met uw beleggingsprofiel, dat aansluit op uw wensen en doelstellingen.

Onze vorm van indexbeleggen probeert dus niet de markt voor te zijn, maar deze op basis van onderzoek en data te volgen. Dat scheelt aanzienlijk in kosten, risico en rendement, hier leest u er meer over. Indexbeleggen is voor ons geen doel op zich, maar de manier om zoveel mogelijk rendement op beleggingen ten gunste van de klant te laten komen, en niet te laten weglekken in de financiële industrie. Daarover is het zeer leesbare boekje De Beleggingsillusie geschreven, dat u hier aanvraagt.

De kernwaarden die de basis zijn onder onze dienstverlening leest u hier.