Uw inleg verdubbelen

Een video die weergeeft hoelang het duurt om uw inleg te verdubbelen met verschillende rendementen. Index People belegt uw vermogen op basis van het gewenste risicoprofiel in een gespreide mix van aandelen-, obligatie-, vastgoed- en grondstoffenindexen. Indexbeleggen is het ideale middel, omdat dit de meest efficiënte manier is om optimaal te profiteren van alle beleggingskansen wereldwijd. Door deze ruime spreiding beperken we uw risico bovendien tot een minimum.

Benieuwd welk beleggingsprofiel en bijhorende rendementen bij uw situatie passen, dan kunt u hier een beleggingsvoorstel aanvragen.