Duurzaam beleggen

Waarom duurzaam nu nog maatschappelijk verantwoord wordt genoemd

Indexbeleggen bij Index People wordt op verschillende manieren vormgegeven. Index People biedt naast de reguliere portefeuilles ook “maatschappelijk verantwoorde” portefeuilles aan. In deze portefeuilles wordt streng toegezien op ESG (Environmental, Social and Governance) criteria.

Wij gebruiken de term “maatschappelijk verantwoord” omdat deze portefeuilles momenteel nog niet geclassificeerd kunnen worden als duurzame beleggingsportefeuilles conform artikel 8 uit de verordening (EU) 2019/2088 inzake informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector. In de huidige regelgeving is nog veel onduidelijkheid over de classificering van staatsobligaties. De overige beleggingsoplossingen in de maatschappelijk verantwoorde portefeuilles voldoen momenteel al wel aan de gestelde eisen. Index People is voornemens om duurzaamheid volledig volgens de verordening te integreren zodra er meer duidelijkheid wordt gegeven over de classificering van staatsobligaties.

De indeling van onze beleggingsportefeuilles

Binnen reguliere portefeuilles belegt Index People in sommige subcategorieën ook maatschappelijk verantwoord. Index People heeft een raamwerk voor verantwoord beleggen in kaart gebracht. Bij de keuze van indexoplossingen wordt verantwoord beleggen standaard meegewogen bij het vaststellen van de kwaliteit. Index People kan een maatschappelijk verantwoorde beleggingsoplossing opnemen in portefeuille als de desbetreffende beleggingsoplossing een gedegen hoeveelheid spreiding bevat. Index People is van mening dat spreiding te allen tijde binnen de reguliere portefeuilles dient te prevaleren. Hierdoor wordt het risico beperkt en profiteert u van alle relevante beleggingskansen. Een negatieve koersontwikkeling van één bedrijf heeft normaal gesproken een zeer beperkte invloed op de waarde van een index. Index People zal haar reguliere portefeuilles dan ook niet classificeren als artikel 8, maar zoals eerder gesteld, wordt verantwoord beleggen meegewogen bij de keuze van indexoplossingen.

Index People gaat pragmatisch om met het selecteren van beleggingsoplossingen voor de maatschappelijk verantwoorde portefeuilles. Zo staan bij selectie ESG-aspecten mede centraal. Index People toetst of het ESG-beleid van een fonds gedegen genoeg is om opgenomen te worden in de maatschappelijk verantwoorde portefeuilles. Zo moet een ESG-beleid van een fonds voldoen aan internationale normen en standaarden.

Daarnaast verlangen wij van onze beheerders dat zij het stemrecht op een zorgvuldige wijze uitoefenen in het belang van de klanten van Index People en in overeenstemming met ons maatschappelijk verantwoorde beleggingsbeleid. Tevens verlangen wij eenzelfde aanpak van beheerders op het gebied van engagement. Ook wordt van elke beheerder verlangd om periodiek te rapporteren over zaken zoals uitsluitingen, uitgebrachte stemmen en dialogen die, mede namens de klanten van Index People, gevoerd zijn.

Algemene informatie over indexbeleggen vindt u hier.

Beloningsbeleid

Voor het beloningsbeleid van Index People geldt dat alle beloningen uitsluitend bestaan uit vaste vergoedingen die periodiek geëvalueerd worden. De beloningen bevatten derhalve geen enkele prikkel die betrokkenen zouden kunnen uitnodigen tot het nemen van financieel of maatschappelijk onverantwoorde risico’s.

Bereken uw extra rendement