Dividend portefeuille

Recentelijk vroeg een relatie waarom Index People geen portefeuille louter bestaande uit dividend uitkerende aandelen aanbiedt. Het antwoord hierop wordt helder als u de langjarige ontwikkelingen van dit soort portefeuilles nader bekijkt. Het vaak gehoorde argument “veilige” aandelen gaat niet op. Zeker is de categorie “value” minder gevoelig voor dalingen, maar als een beurs gaat dalen, zullen ook deze aandelen niet gevrijwaard van koersverliezen blijken te zijn. Daar komt bij, dat bij een herstel of aantrekkende economie, de koerswinst eerder te vinden zal zijn in de zogenaamde “growth” anders dan in de “value” aandelen.

Aangezien niemand de markten kan voorspellen blijft Index People de index (markt) volgen met een goed gespreide, op GDP (BNP) gebaseerde indexportefeuilles.

Het bijgesloten onderzoek laat zien dat dividend een sigaar uit eigen doos is. Zelfs als het uitgekeerde dividend weer geherinvesteerd zou zijn in deze aandelen dan nog blijven de ‘dividendbeleggers’ achter bij de brede markt. Volgens Warren Buffet is het uitkeren van hoge dividenden zelfs een verspilling van het geld van de aandeelhouders!

Conclusie: Een dividendstrategie leidt op termijn niet tot betere, maar zelfs aantoonbaar slechtere rendementen.

Meer over indexbeleggen: Verantwoord indexbeleggen | Index People

Bron: A. Hallam, 30 mei 2023 Unpopular opinion: high dividend stocks don’t make the best investments (aesinternational.com)