De toegevoegde waarde van persoonlijk contact

Waarom gaan mensen op zoek naar een vermogensbeheerder? Moet je kennis hebben van beleggen voordat je begint? Hoe loopt het aanmeldingsproces bij Index People? Hanneke Moerman, Senior Vermogensbeheerder bij Index People, heeft het antwoord op deze vragen en legt uit wat de toegevoegde waarde is die zij als vermogensbeheerder kan bieden.

Hanneke Moerman

Wat is vermogensbeheer?

‘’Bij het vermogensbeheer van Index People bepalen wij de inhoud van de portefeuille. De klant bepaalt hoeveel risico er genomen wordt, in welke mate duurzaamheid in de portefeuille belangrijk is en wat het uiteindelijke doel is van het belegde vermogen’’, legt Hanneke uit. “Index People zorgt voor een gespreide portefeuille in een mix van aandelen-, obligatie-, vastgoed- en grondstoffenindexen. Door de verhoudingen in deze mix aan te passen kunnen we een passend risicoprofiel creëren voor elke klant”.

Waarom gaan mensen op zoek naar een vermogensbeheerder?

‘’Mensen zoeken vaak naar een vermogensbeheerder om verschillende redenen en deze variëren afhankelijk van individuele behoeften en doelen’’, aldus Hanneke. “Wat we vaak horen is dat mensen geen ervaring hebben met, en geen tijd hebben voor beleggen. Index People ontzorgt je hierin door het opstellen van goed gespreide en kostenefficiënte portefeuilles”.

Moet je kennis hebben van beleggen voordat je begint?

“Nee, je hoeft niet veel van beleggen te weten. Je hebt eerst een kennismakingsgesprek met één van de vermogensbeheerders. In dit gesprek krijgen we vaak al een goede indruk hoeveel kennis je hebt van beleggen en wat er nog toegelicht moet worden. We leggen uit hoe wij onze beleggingsportefeuilles samenstellen en hoe we de risico’s zoveel mogelijk beperken. We kijken ook al even kort naar de doelen en de risicoprofielen die er zijn, zodat de klant wat concretere informatie heeft over de haalbaarheid van de doelen en de daar bijbehorende risico’s”.

En na het kennismakingsgesprek?

‘’Als een klant eenmaal de beslissing heeft genomen om te gaan beleggen bij Index People dan volgt er een tweede gesprek’’, vertelt Hanneke. “In dit gesprek gaan we dieper in op de financiële positie van de klant, het doel van de belegging en de risico’s van beleggen. Het uiteindelijke beleggingsprofiel wordt altijd beoordeeld op twee onderdelen, zowel objectief als subjectief. Objectief gezien zou het zo kunnen zijn dat een klant bijvoorbeeld makkelijk het hoogste risico kan lopen op basis van zijn financiële positie. Subjectief ziet de klant echter liever geen neerwaartse beweging in de belegging van bijvoorbeeld 25% omdat dat voor onrust zorgt. De vermogensbeheerder bij Index People legt de voor- en nadelen van elk scenario uit zodat de klant het profiel kiest wat het beste past bij zijn wensen en risicobereidheid”.


“De vermogensbeheerder bij Index People legt de voor- en nadelen van elk scenario uit zodat de klant het profiel kiest wat het beste past bij zijn wensen en risicobereidheid”


Wat gebeurt er als het risicoprofiel is bepaald?

“Na het bepalen van het risicoprofiel volgt het ‘onboardingsproces’, de klant moet een aantal documenten tekenen, de compliance afdeling voert een aantal checks uit op basis van bestaande wet- en regelgeving en er wordt een persoonlijke inlogomgeving voor de klant gecreëerd. Daarna is het account gereed voor de eerste storting. Afhankelijk van het gesprek met de vermogensbeheerder wordt er óf in één keer gestort óf wordt er met een gespreide instap belegd. Er zijn twee handelsmomenten per maand waarop u kosteloos kunt in- en uitstappen, de tweede en vierde woensdag van de maand”.

Hoe kun je de beleggingen volgen?

‘’Nadat je de eerste storting hebt gedaan kun je je beleggingen volgen in de persoonlijke inlogomgeving.’’ aldus Hanneke. “Je kunt dagelijks zien hoe je beleggingen ervoor staan. Hoewel je de beleggingen 24 uur per dag kunt volgen is dat niet noodzakelijk. Beleggen doen we vaak met een lange termijn-horizon. Het heeft dan niet zoveel zin om je beleggingen dagelijks te checken. Vaak zijn er maar kleine verschillen met de dag ervoor, de echte rode draad in de ontwikkeling van het vermogen loopt vaak over een periode van 10 jaar.

Hoe gaat het verder als je klant bent geworden?

De begeleiding verschilt per klant. Sommige klanten hebben behoefte aan veel contact en andere juist niet. Hanneke: “We hebben minimaal één keer per jaar contact met onze klanten, maar meestal is dat vaker. Zeker met klanten die voor het eerst gaan beleggen. We spreken dan over de ontwikkeling van de portefeuille en welke invloed bijvoorbeeld economische omstandigheden hierop hebben gehad. We checken ook of het doel van de belegging nog steeds hetzelfde is of dat er wellicht wijzigingen zijn in de financiële of persoonlijke omstandigheden waardoor we de beleggingen iets moeten aanpassen. Ook kan het zijn dat klanten toch onrustig worden als de portefeuille even wat minder presteert, juist dan is de rol van de vermogensbeheerder extra belangrijk. We moeten dan scherp zijn op ontwikkelingen bij de klant’’ zegt Hanneke.

“Vaak komt die onrust ergens vandaan, zijn de doelen in de tussentijd gewijzigd, is de financiële positie anders of zijn er andere redenen? Als dat allemaal niet het geval is dan is vasthouden aan het originele plan altijd de beste keus. Het uiteindelijke rendement is vaak meer afhankelijk van het gedrag van de belegger dan van de marktomstandigheden. Kan iemand rustig blijven zitten of wil men toch de markt timen? Met alle kennis en ervaring bij Index People kunnen we stellen dat de markt uiteindelijk niet te timen is en dat vooral een lange horizon én rustig blijven zitten helpt! En ja, er is altijd wel een buurman, kennis of vriend met een beter of hoger rendement. Laat je hierdoor niet afleiden en houd vast aan je eigen plan.

Tussentijds het risicoprofiel aanpassen

Soms is er wel degelijk aanleiding om iets te wijzigen in de beleggingen. Bijvoorbeeld het wegvallen van inkomen of het dichterbij komen van het gestelde doel. We kijken dan of er een deel van de beleggingen verkocht moet worden of dat we wellicht alleen het risico in de portefeuille hoeven te verminderen. Dat laatste noemen we een profielwissel. Een profielwissel kan bij ons geheel kosteloos gedaan worden, altijd na overleg met de vermogensbeheerder. De vermogensbeheerder kan het beste inschatten welke risico’s verantwoord zijn.

Hanneke Moerman