Brochure jaaroverzicht 2021

Het jaar 2021 was een zeer positief beursjaar waarin de rendementen (fors) opgelopen zijn. Een terugblik op de marktontwikkelingen in 2021, de door Index People uitgevoerde mutaties en de uitgangspositie voor 2022 vindt u hier. In de brochure zie u ook de behaalde rendementen in 2021 van onze standaard en duurzame portefeuilles.