Nieuwsbrief  maart 2018
Geachte nieuwsbrieflezer,
Hierbij ontvangt u de vernieuwde nieuwsbrief van Index People. In verband met de binnenkort in te voeren Europese privacy regels vernemen wij graag van u of u de vernieuwde nieuwsbrief wil blijven ontvangen. Mocht u voor 25 mei 2018 geen keuze hebben gemaakt, dan gaan we ervan uit dat u geen belangstelling meer heeft voor de nieuwsbrief. Wij zullen u dan uit het e-mailbestand verwijderen.

Via onderstaande knop kunt u uw voorkeur aangeven:
(Indien u reeds heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt blijven ontvangen, dan is het niet nodig nog een keer uw voorkeur aan te geven.)

 
Ja / Nee
Nieuwe collega: Frederik Kooij
Per 1 maart 2018 is Frederik Kooij werkzaam als Senior Institutioneel Vermogensbeheerder bij Index People. Frederik werkte hiervoor o.a. bij Wealth Management Partners en MeesPierson. Hij zal zich binnen Index People vooral gaan richten op verenigingen en stichtingen. Veel van deze partijen kunnen volgens ons, voor wat betreft het gevoerde beleggingsbeleid, verbeteren op efficiëntie en kosten. De kernwaarden van Index People en de vertaling hiervan naar het beleggingsbeleid sluiten zowel bij de doelgroep als bij Frederik persoonlijk erg goed aan.
Angst voor handelsoorlog
De afgelopen maand verraste Trump vriend en vijand met de aankondiging importheffingen te  gaan invoeren. Het doel van Trump was om de Amerikaanse markt te beschermen tegen het dumpen van goederen tegen prijzen die onder de kostprijs liggen. Hoewel vooral China zich hier schuldig aan maakt, werden de maatregelen aangekondigd voor iedereen die handelt met de Verenigde Staten. Na enkele dagen kregen een aantal (buur)landen al een toezegging buiten de importheffing te vallen. De landen die (hard) getroffen werden door de maatregelen dreigden vrijwel direct met tegenmaatregelen. Hierdoor steeg de angst voor een escalerende handelsoorlog. Dit zorgde voor een forse daling op de aandelenmarkten wereldwijd. De Amerikaanse beurs zakte tot het laagste niveau in zes weken.
Inmiddels lijkt ook Europa buiten de importheffingen te gaan vallen, waardoor de maatregelen vooral tegen China gericht lijken zijn. Zij kregen uiteindelijk heffingen met een omvang van 60 miljard dollar opgelegd. Als reactie legde China heffingen op producten uit de Verenigde Staten op. Dit wakkerde de angst voor een escalatie alleen maar verder aan. Op de achtergrond blijken echter wel degelijk constructieve gesprekken gaande te zijn, want op 26 maart gaf China aan alles in het werk te stellen om een handelsoorlog te vermijden en bereid te zijn tot het doen van handelsconcessies. Op de aandelenmarkten zorgde dit voor een opluchting en stijgende koersen.
 
Actieve fondsmanagers blijven achter bij Index
In 2017 is 75% van de actieve Europese fondsen die zich richten op de Nederlandse aandelenmarkt er niet in geslaagd de index te verslaan. Over een 10-jaars periode gemeten blijft bijna 94% achter bij de index. Dit blijkt uit het periodieke SPIVA onderzoek van indexbouwer S&P.
Overigens blijkt uit het onderzoek dat de fondsen die zich op de Nederlandse markt richten geen uitzondering zijn, 74% van de Europese actieve fondsen die zich richten op de Eurozone bleef vorig jaar achter bij de index. Ook de index voor opkomende landen bleek voor Europese actieve managers maar moeilijk te verslaan; 72% bleef in 2017 achter bij de index. Vorig jaar bleek de Duitse markt relatief goed te verslaan, bijna 60% van de actieve Europese fondsmanagers slaagde hierin. Echter over een 10-jaars periode blijft ruim 75% achter bij de index.
Het volledige rapport vindt u hier.

Rekening voor uw (klein)kind
Voor klanten biedt Index People de mogelijkheid om een extra beleggingsrekening te openen voor minderjarige (klein)kinderen. Tot uw (klein)kind de leeftijd van 18 jaar bereikt, blijft u als wettelijk vertegenwoordiger de zeggenschap over het vermogen houden. Opnames zijn dan ook uitsluitend met uw goedkeuring mogelijk.
U kunt al een “kindrekening” openen met een minimale eerste investering van EUR 20.000. Uiteraard gelden voor deze rekening dezelfde lage tarieven als u van ons gewend bent! Wilt u meer informatie over de kindrekening? Neem dan contact met ons op. Een rekening voor uw (klein)kind openen kan hier.
 
Rendementen Index People
De behaalde rendementen in 2018 (sinds 1 januari) zijn op het moment van schrijven (27 maart) -1,7% voor de behoudende portefeuilles, -2,4% voor de neutrale portefeuilles en -3,3% voor de meest offensieve portefeuilles. De rendementen zijn na aftrek van alle kosten.
 
Afwijkende bereikbaarheid tijdens paasdagen
Op de volgende dagen is Index People de gehele dag gesloten:
  • Goede Vrijdag (vrijdag 30 maart 2018)
  • Tweede Paasdag (maandag 2 april 2018)
 
 
Bekijk onze aanpak
Beleggingsvoorstel aanvragen

                    
Onze contactgegevens:
Index People
Lichtfabriekplein 1
2031TE Haarlem
Nederland
Telefoon: 023-7114416
E-mail: [email protected]

Indien u onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen:

uitschrijven nieuwsbrief
 
Wilt u contact met ons? Klik hier
LinkedIn
Disclaimer
Copyright © 2018 Index People, Alle rechten voorbehouden.
Email Marketing Powered by MailChimp
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.