Pensioenbeleggen

Bij Index People kunt u ook fiscaal gefaciliteerd beleggen om een aanvullend pensioen op te bouwen. Fiscaal gefaciliteerd wil zeggen dat het te beleggen bedrag in mindering wordt gebracht op het belastbaar inkomen waardoor er nu geen inkomstenbelasting over wordt betaald. Daarbij is het opgebouwde vermogen vrijgesteld van de vermogensrendementsheffing in box 3.

Wanneer u een pensioenrekening bij Index People opent, verlenen wij dezelfde vermogensbeheerdiensten tegen dezelfde tarieven als wanneer het om een reguliere beleggingsrekening zou gaan. Het verschil is dat het niet is toegestaan om voor uw pensioengerechtigde leeftijd geld op te nemen uit uw pensioenrekening. Het gaat dus om een geblokkeerde beleggingsrekening (pensioenrekening). Meer over de beperkingen die van toepassing zijn op deze pensioenrekening leest u onderstaand.

Over het algemeen is het verstandig u te laten adviseren door een fiscaal adviseur. Deze adviseur kan u behulpzaam zijn bij het vaststellen van de fiscale ruimte die uw inkomen biedt om fiscaal gefaciliteerd pensioen op te bouwen. Indien u al bestaande pensioenproducten bezit, bijvoorbeeld een lijfrentepolis of stamrecht, dan kan deze adviseur u begeleiden bij de waardeoverdracht naar de pensioenrekening bij Index People.

U kunt uw pensioenrekening bij Index People op verschillende manieren gebruiken.

Eenmalige belegging gelden uit waardeoverdracht

Het kan zijn dat u een zogenaamde stamrecht heeft ontvangen als ontslagvergoeding. De waarde die deze ontslagvergoeding nu heeft kunt u overdragen naar uw pensioenrekening bij Index People. Index People is aangesloten bij het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK), wat inhoudt dat de opgebouwde waarde zonder tussentijdse belastingheffing van uw huidige financiële dienstverlener naar Index People overgedragen kan worden. Hetzelfde geldt voor een opgebouwde lijfrente.

Aangezien er diverse producten zijn mbt. stamrecht en lijfrente, verzoeken wij alvorens u de wens tot waardeoverdracht heeft zelf of samen met uw fiscaal adviseur te kijken om welke producten het gaat. Wij zijn u graag van dienst om de verdere waardeoverdracht te begeleiden.

Eenmalige of periodieke belegging gelden uit storting of incasso

U kunt ook door middel van een eenmalige of periodieke storting /incasso pensioen opbouwen. Een eerder ontvangen stamrecht kan niet dmv. een extra eenmalige of periodieke storting worden aangevuld.

Om periodiek fiscaal voordelig te kunnen beleggen is het belangrijk dat u weet wat uw beschikbare jaarruimte is. Dit is het bedrag dat u van de overheid mag gebruiken om belastingvriendelijk te sparen of beleggen als aanvulling op uw pensioen. Per kalenderjaar wordt bepaald wat dit bedrag is. Dit bedrag berekent u op de site van de Belastingdienst.

Beperkingen pensioenbeleggen

Voordat u begint met fiscaal vriendelijk beleggen voor uw pensioen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de regels die de Belastingdienst hanteert. Zo kan de fiscale behandeling per individu verschillen en is het mogelijk dat fiscale regels in de toekomst kunnen wijzigen, uw fiscaal adviseur kan u hierin begeleiden. In het algemeen gelden de volgende beperkingen:

> U mag het opgebouwde vermogen niet zomaar opnemen:

Het saldo op uw pensioenrekening bij Index People is bestemd voor na uw pensioen. Tot die tijd is het saldo geblokkeerd en mag u het niet zomaar opnemen. Uiterlijk aan het einde van het vijfde jaar na het bereiken van uw pensioenleeftijd (AOW) dient u van het saldo een recht op uitkering aan te kopen, hieruit ontvangt u periodiek een bedrag gedurende een overeengekomen periode. U kunt het saldo eerder opnemen, maar mogelijk verliest u dan het belastingvoordeel én moet u een boete betalen aan de Belastingdienst.

> U mag niet onbeperkt storten op uw pensioenrekening:

Het maximale bedrag dat u jaarlijks op uw pensioenrekening kunt storten is gelijk aan uw ‘jaarruimte’ vermeerderd met uw ‘reserveringsruimte’. De jaarruimte is afhankelijk van uw pensioentekort in het voorgaande jaar, de reserveringsruimte is afhankelijk van ongebruikte jaarruimte in de voorafgaande zeven jaren. Stort u meer dan uw jaarruimte, eventueel aangevuld met uw reserveringsruimte, dan kunt u niet het gehele gestorte bedrag in mindering brengen op het belastbaar inkomen terwijl u later wel belasting moet betalen over de gehele uitkering. Bereken uw jaar- en reserveringsruimte op de site van de Belastingdienst.

> U moet met het opgebouwde vermogen een recht op uitkering aankopen:

Als u met pensioen gaat mag u het geld niet in één keer opnemen. Van het saldo dat dan op uw rekening staat moet u een recht op uitkering aankopen. De looptijd van het recht op uitkering is aan bepaalde beperkingen gebonden, maar binnen de toegestane ruimte kunt u zelf bepalen hoe lang u uitkering wilt ontvangen. Index People biedt op dit moment alleen mogelijkheden tot pensioenopbouw, niet tot uitkering. U kiest zelf bij welke aanbieder u een recht op uitkering wilt aankopen. U geeft uw keuze aan ons door en vervolgens maken wij het geld over naar de aanbieder van uw keuze. Hier vindt u daarover meer informatie.

> Over de uitkering betaalt u inkomstenbelasting:

Met het saldo dat u op de einddatum op uw rekening heeft staan, dient u een recht op uitkering aan te kopen. Index People biedt op dit moment alleen mogelijkheden tot pensioenopbouw, niet tot uitkering. U kiest zelf bij welke aanbieder u een recht op uitkering wilt aankopen. Over deze uitkering betaalt u inkomstenbelasting. Het is dus een bruto inkomen. Hoeveel belasting u betaalt is afhankelijk van uw totale inkomen, vaak is het zo dat u na uw pensioen minder belasting betaalt over uw inkomsten dan nu.

Uw eigen pensioenrekening bij Index People

Mocht u interesse hebben fiscaal gefaciliteerd pensioen op te bouwen bij Index People, dan kun u hier contact met ons opnemen.

Bereken uw extra rendement