Uitgangspunten beleid

Efficiënte portefeuille
Bij Index People investeren we veel tijd in de stuurbaarheid van beleggingen. Want op de langere termijn is 90% van het rendement toe te schrijven aan de strategische asset allocatie. Een efficiënte portefeuille is een portefeuille die de hoogste opbrengst oplevert bij een gegeven risiconiveau. Belangrijke ingrediënten hierbij zijn een zo groot mogelijke spreiding en zo laag mogelijke kosten. Iets waar Index People buitengewoon sterk in is.

 

 

?

Wilt u hierover van gedachten wisselen?