Fondsen beleggen dramatisch slecht

Het loont altijd om naar rendement versus kosten te kijken: nog niet een op de vijf fondsen die verkocht worden aan particuliere beleggers slaagde er afgelopen drie jaar in zijn benchmark af te troeven als de kosten van de fondsmanagers werden afgetrokken.

Die beloning blijkt doorgaans de grootste factor voor minder rendement, aldus Prometica, de onderzoeker in Europa die 2500 fondsen vergeleek. Volgens onderzoeksleider Claudio Bocci is het probleem „structureel”.

Te hoge kosten

Het kostenprobleem doet zich voor bij zowel aandelen-, obligatie- als gemengde fondsen, stelt hij. Voor een kwart van de fondsen die zijn verkocht aan retail-klanten is het inhalen van de achterstand al bijna niet meer te doen.

Bocci ziet een vrijwel honderd procent waarschijnlijkheid dat ze nooit de index zullen aftroeven vanwege de hoge kosten.

De fondsen zouden in de vergoeding van de fondsmanager en overige kosten kunnen snijden, maar weigeren dat. Ook de Europese Commissie waarschuwde vorige maand voor de hoge kosten die sommige fondsen rekenen. De complexiteit en kosten maken dat particulieren van zulke fondsen afzien, concludeerde de commissie.

Nieuwe Europese Mifid-regels, die meer transparantie moeten opleveren, kunnen die ondoorzichtigheid helpen afnemen.

Financiële vergelijkingssite Beleggingsmatch.nl beoordeelt Index People met 5 sterren.

Vermogensbeheerders beloven allemaal aansprekende rendementen en goede service. In de praktijk zijn er echter veel verschillen in onder andere het beleggingsbeleid, kosten, rendement en de daadwerkelijke risico’s van de portefeuilles. Dit maakt het voor een consument erg lastig om zelf de beste vermogensbeheerder te vinden. Daarom stelde Beleggingsmatch.nl de lastige vragen, controleerde de belangrijkste gegevens en beoordeelde de vermogensbeheerders op 25 onderdelen en 72 punten. Hiermee hanteren ze de meest complete beoordelingsmethode voor vermogensbeheerders in Nederland.

Hoe kwam de beoordeling tot stand?

Beleggingsmatch.nl beoordeelde partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel konden punten worden gescoord. Partijen die volledig transparant zijn over hun kosten, rendement, risico en beleggingsbeleid werden beloond. Index People scoorde 67 van de 72 te behalen punten en behaalde daarmee de maximale score van 5 sterren. Het aantal sterren (1-5) geeft aan hoe goed de beoordeling is in vergelijking met de andere vermogensbeheerders.

Een uitgebreide beschrijving van de beoordeling van Index People vindt u hier.

Investeren in cryptocurrency

De afgelopen periode is het investeren in cryptocurrency veelvuldig in het nieuws. De Bitcoin noteert inmiddels ver boven de USD 6000. Gigantische rendementen zijn in korte tijd te behalen en beleggers worden overladen met succesverhalen.

Mede hierdoor krijgen ook wij steeds vaker de vraag of en zo ja wanneer wij cryptocurrency gaan toevoegen aan de portefeuilles van onze klanten. Onze kijk op cryptocurrency is echter dat dit niets met beleggen/investeren te maken heeft. Je maakt geen product met een bepaalde opbrengst. Wij beleggen uiteindelijk in bedrijven omdat we geloven in de winstgevendheid van het bedrijfsleven in het algemeen.

Het enige dat je met een cryptocurrency doet is iets kopen omdat je denkt dat de koers gaat stijgen. Dat is puur speculeren en speculeren is nu net wat wij juist niet willen doen.

De AFM heeft er ook een duidelijke mening over, en waarschuwt de beleggers op haar website.

Week van de Belegger

Gedurende de Week van de Belegger, van 10 tot 17 november 2017, wordt met landelijke activiteiten, inspirerende programma’s en bijeenkomsten antwoord gegeven op de toenemende vraag naar kennis en informatie op het gebied van persoonlijke financiën. De focus van de ‘Week’ ligt op educatie en informatie. De Week van de Belegger wordt vrijdag 17 november afgesloten met de BeleggersFair 2017 in de Beurs van Berlage te Amsterdam.

De BeleggersFair is het meest complete, leerzame en leuke beleggersevenement van Nederland. Een dag waarbij zowel mensen die hun eerste schreden op de beurs zetten als gevorderde beleggers die meer uit financiële markten willen halen op hun wenken worden bediend. Met stands, snelcursussen, masterclasses, live trading, tips voor 2018 en optredens van beursgoeroes.

Index People staat ook met een stand op de Beleggersfair. Graag nodigen we u uit om gratis aanwezig te zijn als onze gast en ons te ontmoeten op de beursvloer.

Via Index People kunt u gratis kaarten bestellen. Let op: het aantal beschikbare kaarten is beperkt, dus wees er snel bij.

U kunt zich ook aanmelden voor een masterclass Superefficiënt Indexbeleggen bij Index People in Haarlem op woensdag 15 november.

Geef uw kennis en vermogen een boost en kom op 17 november 2017 naar de BeleggersFair in de Beurs van Berlage Amsterdam en op 15 november naar de Masterclass Superefficiënt Indexbeleggen bij Index People in Haarlem!

De BeleggersFair 2017 gemist? In 2018 zal Index People weer aanwezig zijn. Houdt u de informatie via onze nieuwsbrief en website in de gaten.

Kosten zijn negatief rendement

“Als ik een jaarverslag van een pensioenfonds bekijk, zie ik meteen welke punten van de organisatie van het vermogensbeheer voor verbetering vatbaar zijn. Dat was bij Hibin ook zo. Er waren te veel partijen bij betrokken. De uitbestedingskosten waren te hoog en die kosten waren de laatste tijd niet meer heronderhandeld. Vanaf  2014 hebben we een grote reorganisatie doorgevoerd waarbij we de kosten aanzienlijk hebben teruggebracht. De fiduciair beheerder is geschrapt en ook de oversight manager. We hebben taken bij het bestuursbureau belegd en soms gespecialiseerde adviseurs ingeschakeld.”

Marc Vijver is directeur van Index People, een bedrijf dat adviseert en belegt voor particulieren en institutionele partijen. Daarnaast is hij sinds 2014 bestuurslid bij BPF Hibin, het bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen. “Ik ben in 2014 aangetreden als gevolg van de wet Versterking bestuur pensioenfondsen. Als bestuurslid kijk en beslis ik mee over alle dossiers, maar mijn speciale aandachtsgebied is vermogensbeheer. Ik ben ook hoofd van de balans- en vermogensbeheercommissie.”

100.000 euro per maand besparen
In 2014 is de organisatie van het vermogensbeheer rigoureus op de schop gegaan. “We hebben niet alleen het aantal partijen teruggebracht, maar ook allocaties in de portefeuille geschrapt die te klein waren om impact te maken. Wij besparen nu meer dan 100.000 euro per maand op de kosten en dat is een groot bedrag voor een klein bedrijfstakpensioenfonds als wij. Kosten zijn niets anders dan negatief rendement en als je dat minimaliseert, dan ben je goed bezig.”
Als Marc in een jaarverslag kan zien wat er beter kan in de organisatie van het vermogensbeheer, dan moet DNB dat toch ook kunnen zien? “Dat klopt”, zegt Marc, “maar DNB gaat een fonds niet verbieden om hoge kosten te maken. DNB kijkt of je begrijpt wat je aan het doen bent en kunt uitleggen waarom je die hoge kosten maakt. Bij ons werpt de vereenvoudiging van de organisatie van het vermogensbeheer duidelijk vruchten af. Natuurlijk heb je de renteontwikkeling en de bewegingen op de aandelenmarkten niet in de hand, maar de relatieve resultaten zijn makkelijker voorspelbaar en beter te duiden.”

Behoorlijk draagvlak
De reorganisatie bij Hibin is geleidelijk doorgevoerd. “Toen ik kwam was er al een behoorlijk draagvlak voor omdat het bestuur ontevreden was over bepaalde zaken. Maar je bent afhankelijk van de kennis die er in huis is en de beschikbare tijd. We hebben duidelijke prioriteiten gesteld en eerst aangepakt waar er bloed vloeide. We hebben eerst gekeken naar de grootste posten en daarna geleidelijk de hele agenda afgelopen. Toen ik gevraagd werd te solliciteren voor deze functie, heb ik gezegd: ja, ik ben beleggingsexpert, maar ik ga niet al die beslissingen alleen nemen. Er moet ten minste één andere bestuurder zijn die ook verstand van beleggingsprocessen heeft. Die is er gekomen en ik mocht helpen bij het maken van een profiel voor iemand die ongeveer het tegenovergestelde is van mij als persoonlijkheid. Je moet niet meer van hetzelfde hebben, maar tegengestelde denkers. Verder hebben we Montae als extern adviseur en we hebben ook Sprenkels aangehaakt.”

Bestuur meenemen in proces
Het allerbelangrijkste volgens Marc was de bestuurders mee te nemen in het proces. “Ik heb het voordeel dat ik altijd veel les heb gegeven en nog steeds lesgeef in mijn vakgebied. Dat helpt om het probleem op een simpele en toegankelijke manier uit te leggen zodat het duidelijk is welke mogelijkheden voorliggen. Het is belangrijk om uiteindelijk te komen tot een beslissing die door iedereen wordt gedragen. Ik probeer daarbij altijd om reacties en meningen uit te lokken.”
De investment beliefs hebben bij de reorganisatie een grote rol gespeeld. “Daar begin je mee. Toen ik aantrad, kregen we al snel de nieuwe FTK-regels over ons heen. We zijn toen een onderzoek gestart naar de risicobereidheid van onze deelnemers en vervolgens hebben we de investment beliefs herijkt en zijn daarmee verder aan de slag gegaan.”

Best practices
Namens Montae is Nathalie Houwaart de vaste beleggingsadviseur van Hibin. “Een paar jaar geleden was haar rol breder dan nu omdat we toen op het bestuursbureau minder menskracht hadden. Als extern adviseur kon Nathalie allerlei best practices naar binnen brengen die heel nuttig waren. Dat heeft ons echt veel gebracht. Nu is haar rol wat kleiner, maar dat geldt ook voor onze inspanningen als balans- en vermogensbeheercommissie. Het huis is nu op orde. Natuurlijk gebeurt er altijd wel wat, maar er is geen sprake meer van achterstallig onderhoud.”

Kies voor eenvoud
Houd het simpel is een advies van Marc dat doorklinkt in het hele gesprek. “Je moet je bij alles wat je doet afvragen: helpt dit onze deelnemers en onze doelstellingen verder. Je moet geen dingen doen die niet echt nodig zijn, want je loopt dan het gevaar dat je dingen op elkaar gaat stapelen waar je uiteindelijk niet beter van wordt. Vraag je steeds af: waar heb ik iets aan en waar niet. Ik zie soms dat men uit een bepaald hobbyisme graag met een bepaalde beleggingscategorie bezig is. We hebben een boeiend vak, maar vermogensbeheer is niet leuk, het is saai omdat het allemaal om processen gaat. Met een aantal simpele producten kun je als fonds al gauw komen tot een kostenpercentage tussen de 25 en 30 basispunten. Nu hebben veel fondsen vaak het dubbele.”

Eerste Nederlandse ondertekenaar CFA gedragscode

CFA Institute, de wereldwijde vereniging van beleggingsprofessionals die de norm stelt voor professionalisering en prestaties, heeft Index People toegevoegd aan de groeiende lijst van wereldwijde ondernemingen die naleving betrachten van de Asset Manager Code of Professional Conduct. Index People is daarmee de eerste vermogensbeheerder in Nederland die de code ondertekent.

De Asset Manager Code of Professional Conduct heeft als doel om de ethische en professionele verantwoordelijkheden te kaderen voor bedrijven die gelden beheren ten behoeve van hun cliënten. Voor beleggers biedt de code een maatstaf voor het gedrag dat ze mogen verwachten van hun vermogensbeheerders. Bovendien biedt het zekerheid ten aanzien van het vertrouwen dat ze kunnen stellen in bedrijven die de code onderschrijven.

“Beleggers hebben recht op het hoogste niveau van professioneel gedrag en mogen dat ook eisen van de mensen aan wie ze hun beleggingen toevertrouwen”, zegt Reinder Kuperus, directeur en mede-oprichter van Index People. “Sinds onze start in 2007 is ons bedrijf altijd toegespitst geweest op het vermijden van onnodige kosten en het maximaal profiteren van beleggingskansen. Door gebruik te maken van indexbeleggingen lekt er nauwelijks nog rendement weg; dit komt ten goede aan de klant. Door ons te committeren aan de principes van de CFA Institute Asset Manager Code of Professional Conduct, willen wij het feit dat het klantbelang onze grootste prioriteit is extra kracht bij zetten.”

De Asset Manager Code of Professional Conduct is gebaseerd op de ethische principes van het CFA Institute en het CFA opleidingsprogramma, en vereist dat managers zich committeren aan de volgende professionele normen:

  • Te allen tijde te handelen op een professionele en ethische wijze
  • Te handelen in het belang van klanten
  • Te handelen met onafhankelijkheid en objectiviteit
  • Te handelen met vaardigheid, competentie en toewijding
  • Tijdig en accuraat te communiceren met klanten
  • Om de regels van het toezicht voor kapitaalmarkten te handhaven

De volledige tekst van de Asset Manager Code of Professional Conduct leest u hier.

Over het CFA Institute

Het CFA Institute is een wereldwijde vereniging van beleggingsprofessionals, die de norm stelt voor professionalisering en prestaties. De organisatie maakt zich sterk voor ethisch gedrag in beleggingsmarkten en is een gerespecteerde bron van kennis in de financiële wereld. Het uiteindelijke doel: een klimaat scheppen waarin de belangen van beleggers voorop staan, markten zo goed mogelijk functioneren en economieën groeien. Ga voor meer informatie naar www.cfainstitute.org.

Een gezamenlijk interview van Index People en het CFA Institute leest u hier.