Rapport Actief versus Passief van Morningstar

Hij is weer uit: de ‘Active-Passive-Barometer’ van Morningstar!

De beurzen zijn na het onheilspellende eerste kwartaal van 2020 in de meeste gevallen weer ruimschoots hersteld en de beurzen noteren veelal een All-Time-High. Het is ook tijd om de balans van 2020 op te maken.

De ‘Active-Passive-Barometer’ van Morningstar is elk half jaar weer een belangrijke graadmeter voor alle beleggers en dus ook voor Index People. Wie heeft beter gepresteerd in 2020: de actieve fondsbeheerders of juist de passieve indexfondsen? In maart 2021 publiceerde Morningstar de meest recente update van deze barometer en wederom komt de passieve belegger er als winnaar uit.

Zelfs in een volatiel jaar als 2020 blijkt slechts de helft van de actieve managers in staat om het beloofde extra rendement te genereren. Als de meetperiode langer wordt vallen er steeds meer winnaars af. Ter illustratie: in het afgelopen decennium was het percentage actieve fondsen dat wist te overleven én outperformance wist te behalen bij de belangrijkste segmenten zoals Global Large cap en Europees Large cap respectievelijk slechts 5,7% en 9,6%.

Dit bevestigt wederom dat het voorspellen van de markt geen succesvolle strategie is, en dat je als belegger met een passieve benadering op langere termijn altijd beloond wordt.

In Europa richten de afgelopen jaren steeds meer particulieren en institutionele beleggers zich op een passieve strategie waarbij de index wordt gevolgd. De verwachting is dat dit de aankomende jaren verder zal toenemen.

Als grondleggers van indexbeleggen in Nederland weten we bij Index People als geen ander hoe we op een passieve manier het beste resultaat kunnen bereiken. Index People belegt uitsluitend met behulp van indexproducten en volgt daarmee altijd de markt. Wij geloven niet in markttiming en het onderzoek van de Morningstar onderstreept deze gedachte. Bekijk hieronder de belangrijkste conclusies van het rapport, of download het integrale rapport hier.

Belangrijkste conclusies samengevat: activepassive

Op onze website informeren wij u graag over onze wijze van indexbeleggen en de kernwaarden van onze dienstverlening.

Wilt u meer weten over de beleggingsfilosofie van Index People? Vraag een brochure aan of neem contact met ons op!

Index People wijzigt de tarieven

Recent heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een zaak over de btw voor collectief vermogensbeheer. De Hoge Raad kwam tot de conclusie dat er onder bepaalde voorwaarden geen btw-verplichting is voor collectief vermogensbeheer. Eén belangrijke voorwaarde is dat de vermogensbeheerder werkt met een effectengiro waarmee collectiviteit van de dienstverlening aangetoond wordt. Index People voldoet aan deze (en de andere) voorwaarden en kan hierdoor de tarieven aanpassen vanaf 1 februari 2021.

De dienstverlening particulier vermogensbeheer zal vanaf die datum dan ook aangeboden worden tegen all-in tarieven zonder btw, door deze aanpassing dalen de totale beleggingskosten.

De nieuwe tarieven per 1 februari 2021 vindt u hier.

Index People “Beste Keuze 2020”

Index People is in de IEX Gouden Stier verkiezing uitgeroepen tot “Beste Keuze 2020” in de categorie Vermogensbeheerder.

De verkiezing van de IEX Gouden Stier wordt door IEX samen met onafhankelijke vergelijkingssite Finner.nl georganiseerd. Op basis van objectieve en meetbare punten wordt er uit het totale aanbod van vermogensbeheerders een voorselectie gemaakt van vijf vermogensbeheerders. Deze partijen worden geselecteerd omdat zij uitblinken op diverse punten in het vak van vermogensbeheerder. De geselecteerde partijen zijn de “IEX Gouden Stier Beste Keuze 2020”. Meer informatie over de IEX Gouden Stier Beste Keuze vindt u hier.

Uiteraard zijn wij zeer trots op deze uitverkiezing, zeker omdat deze door objectieve en onafhankelijke partijen georganiseerd wordt.

Rendementen Index People beter dan marktgemiddelde

Vergelijkingssite Finner (www.finner.nl) heeft in de kwartaalupdate een vergelijking gemaakt van het nettorendement bij een belegging (inlegbedrag EUR 1.000.000) in een Neutraal profiel tussen Index People versus de markt (Pro NL Index). De netto rendementen worden door Finner berekend op basis van het inlegbedrag en het risicoprofiel. Afhankelijk van de parameters zijn er ruim 50 professionele vermogensbeheerders onderdeel van de Pro NL index. Alle partijen die voldoen aan het inlegbedrag en risicoprofiel worden meegenomen in deze benchmark.

De onderstaande tabel laat zien dat de behaalde rendementen door Index People in de afgelopen vier kwartalen structureel beter zijn dan de Pro NL index. Het verschil loopt over heel 2020 gemeten zelfs op naar 0,7%.

Bron: Finner Kwartaalupdate – Q3 2020, www.finner.nl

Ook Index People onderschrijft de Principes van het UNPRI

Wat is UNPRI?

De door de Verenigde Naties ondersteunde Principles for Responsible Investment (PRI) is een internationaal netwerk van investeerders die samenwerken om zes principes in de praktijk te brengen. De implementatie van de Principles dragen bij aan de ontwikkeling van een duurzamer wereldwijd financieel systeem.

De Principles:

Als vermogensbeheerder hebben we de plicht om, ook op de lange termijn, in het beste belang van onze klanten te handelen. In deze rol zijn wij van mening dat kwesties op het gebied van milieu, maatschappij en corporate governance (ESG) de prestaties van beleggingsportefeuilles kunnen beïnvloeden (tussen bedrijven, sectoren, regio’s, beleggingscategorieën en door de tijd heen). We erkennen ook dat door de toepassing van deze principes, investeerders hun beleggingen beter afstemmen op de bredere doelstellingen van de samenleving.

Waarom vindt Index People dit belangrijk?

Index People gelooft dat verantwoord beleggen op lange termijn bijdraagt aan het algemeen welzijn, en dat het onze plicht is naar de (eind)belegger om ook het niet-financiële rendement mee te wegen bij beslissingen.

https://lnkd.in/dSPtPZU

Informatie over onze dienstverlening gedurende de Corona crisis

Wij zorgen ervoor dat onze dienstverlening aan onze klanten op peil blijft. Vooral nu. Vanzelfsprekend staat hierbij de gezondheid en veiligheid voorop. Inmiddels werkt het merendeel van onze medewerkers vanuit huis. Als het nodig mocht zijn, kunnen al onze medewerkers geheel vanuit huis werken. Index People blijft ook dan gewoon bereikbaar en de dienstverlening voortzetten. Er verandert voor onze klanten dus niets.

Lees meer over wat Index People doet tijdens deze crisis.

Slechte timing kost fondsbeleggers rendement

Onderzoek van Morningstar toont aan dat beleggers in beleggingsfondsen in Europa gemiddeld 0,53% per jaar slechter presteren door een slechte timing van aan- en verkopen van beleggingen. Het onderzoek ging over de periode 2010-2018. Het onderzoek is te vinden op https://lnkd.in/gTqrUgd. Uw vermogen laten beleggen kan ook zonder verkeerde aan- en verkoopbeslissingen. Daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres.

Mooi bericht

Collega Marcel Luchtenveld kreeg wel een heel mooi bericht van een tevreden klant. Recht uit het hart en precies waar Index People voor staat! Daar doen we het uiteindelijk allemaal voor! “Ik wil jullie graag van harte complimenteren met de fantastische beoordelingen van zowel klanten als (vooral) de expertbeoordeling. Die laatste is zelfs 100%, chapeau! Wij zijn zelf ook intens tevreden met jullie dienstverlening, Het stelt mij in staat om deze taak volledig en met alle rust aan jullie over te laten. Zo ver zelfs, dat ik nooit inlog op mijn account :-). Fijn dat deze beoordelingen onze keuze voor jullie alleen nog maar stevig bevestigen. Geruststellend om te constateren dat er ook betrouwbare partners zijn in de ‘geldwolvenwereld’. Jullie dragen daarmee voor mij daadwerkelijk bij aan een verbetering van de wereld. Heel veel dank!

Personele wijzigingen bij Index People

Marc Vijver heeft per 1 juli 2019 afscheid genomen als directeur van Index People om zich te vestigen als zelfstandig adviseur voor professionele beleggers. Wel zal hij als strategisch adviseur actief blijven voor Index People, waarmee zijn kennis en expertise voor de relaties van Index People beschikbaar zal blijven.

Jeroen Thijssen, sinds 2014 werkzaam bij Index People als senior vermogensbeheerder, volgt Marc Vijver op als directeur. De directie bestaat verder uit Reinder Kuperus. Hij is samen met Marc Vijver medeoprichter en sinds de start van de onderneming in 2007 als directeur verantwoordelijk voor de interne bedrijfsvoering en compliance.

Marc Vijver zal vanuit zijn adviesbedrijf Pangea Ultima B.V. onafhankelijke adviesdiensten gaan verlenen. Omdat Marc nog slechts part-time verbonden blijft aan Index People draagt hij zijn aandelen over aan Reinder Kuperus, Jeroen Thijssen, Marcel Luchtenveld en Marc van Maarle. Allen zijn al vele jaren betrokken bij het bedrijf. De toezichthouders AFM en DNB hebben reeds ingestemd met de wijzigingen. De directiewijziging en eigendomsoverdracht hebben geen enkele invloed op het beleggingsbeleid van Index People.

Reinder Kuperus: “Index People en ik in het bijzonder danken Marc hartelijk voor alles wat hij de afgelopen jaren voor het bedrijf heeft gedaan. Hij gaat zich op eigen verzoek meer richten op strategisch en institutioneel advies. Het is mede aan Marc te danken dat we bij Index People staan waar we staan: een professioneel en succesvol vermogensbeheerder met een unieke visie op en aanpak van beleggen. Zowel onze afdeling Particulier als Institutioneel geven daar met hun ambitieuze en deskundige teams met veel ervaring invulling aan zoals onze relaties gewend zijn”.

Marc Vijver: “Ik kijk met veel genoegen terug op de tijd bij Index People en wat we samen hebben bereikt. Vol vertrouwen draag ik mijn rol in de dagelijkse leiding over aan Jeroen Thijssen en wens hem veel succes. Hij is al enkele jaren medeverantwoordelijk voor het commerciële succes van ons bedrijf. Zelf kijk ik uit naar mijn nieuwe rol als strategisch adviseur en dat ik me daar nu volledig op kan richten”.

Rendement beleggingen sterk beïnvloed door kosten

Onderzoek van ESMA toont aan dat passieve aandelenfondsen consistent de actieve aandelenfondsen in rendement overtreffen. De Europese Autoriteit voor Effecten en Markten (ESMA) heeft in haar eerste rapport in 2019 aandacht besteed aan de impact van kosten op de prestaties van retailbeleggingsproducten. Het verslag heeft betrekking op icbe-beleggingsfondsen, alternatieve beleggingsfondsen en gestructureerde retailproducten.

De analyse vindt plaats in het kader van het project van de Europese Commissie inzake kosten en prestaties van beleggingsproducten.

Het rapport geeft aan dat kosten een significante impact hebben op het uiteindelijke rendement dat retailbeleggers maken op hun beleggingen:

* de kosten voor icbe-fondsen, samen genomen, verlagen hun brutorendement gemiddeld met een kwart;

* de kostenimpact varieert sterk, vooral afhankelijk van de productkeuze, activacategorie, fondstype; en

* beheerkosten en andere lopende kosten vormen meer dan 80% van de investeerderskosten, terwijl de instap- en uitstapvergoedingen een minder groot effect hebben.

Markttransparantie is met name beperkt voor alternatieve beleggingsfondsen en gestructureerde retailproducten waarvoor praktisch geen actuele gegevens over kosten en prestaties beschikbaar zijn.

Highlights

Uit de gegevens blijkt dat de totale kosten van een icbe-fonds de prestaties van het fonds aanzienlijk verminderen, waardoor retailbeleggers in veel sterkere mate worden getroffen dan institutionele beleggers. Gemiddeld betalen retailklanten twee keer zoveel als institutionele klanten. De impact varieert per activaklasse, waarbij de kosten gemiddeld 25% van het brutorendement vertegenwoordigen in de periode 2015-2017. Doorlopende kosten zoals beheerkosten vormen meer dan 80% van de totale kosten betaald door klanten, terwijl toegang- en vertrekvergoedingen een minder belangrijke impact hebben.

Wat het totale rendement betreft, overtreffen passieve aandelenfondsen consistent de actieve aandelenfondsen. Dit wordt verder aangetoond door het feit dat de kosten voor actief beheerde aandelenfondsen aanzienlijk hoger zijn dan die voor passief beheerde fondsen en ETF’s.

Bovendien constateert het rapport aanzienlijke verschillen in kosten en bruto prestaties in de lidstaten. Tot slot benadrukt het rapport het gebrek aan beschikbare en bruikbare kosten- en prestatiegegevens, wat een belangrijk probleem is vanuit het oogpunt van beleggersbescherming.

Het rapport biedt nationale bevoegde instanties nuttige informatie ter ondersteuning van de implementatie van de kapitaalmarktenunie, en heeft tot doel de grotere participatie van particuliere beleggers in kapitaalmarkten te bevorderen door consistente EU-brede informatie over de kosten en prestaties van beleggingsproducten te verstrekken. Het toont ook aan dat het belangrijk is dat de kosten bekend worden gemaakt aan beleggers, zoals vereist door de MiFID II-, ICBE- en PRIIP-regels en de noodzaak voor vermogensbeheerders en beleggingsondernemingen om te handelen in het beste belang van beleggers, zoals vastgelegd in de MiFID II-vereisten.

Het gehele Engelstalige rapport leest u hier.

 

Fondsen beleggen dramatisch slecht

Het loont altijd om naar rendement versus kosten te kijken: nog niet een op de vijf fondsen die verkocht worden aan particuliere beleggers slaagde er afgelopen drie jaar in zijn benchmark af te troeven als de kosten van de fondsmanagers werden afgetrokken.

Die beloning blijkt doorgaans de grootste factor voor minder rendement, aldus Prometica, de onderzoeker in Europa die 2500 fondsen vergeleek. Volgens onderzoeksleider Claudio Bocci is het probleem „structureel”.

Te hoge kosten

Het kostenprobleem doet zich voor bij zowel aandelen-, obligatie- als gemengde fondsen, stelt hij. Voor een kwart van de fondsen die zijn verkocht aan retail-klanten is het inhalen van de achterstand al bijna niet meer te doen.

Bocci ziet een vrijwel honderd procent waarschijnlijkheid dat ze nooit de index zullen aftroeven vanwege de hoge kosten.

De fondsen zouden in de vergoeding van de fondsmanager en overige kosten kunnen snijden, maar weigeren dat. Ook de Europese Commissie waarschuwde vorige maand voor de hoge kosten die sommige fondsen rekenen. De complexiteit en kosten maken dat particulieren van zulke fondsen afzien, concludeerde de commissie.

Nieuwe Europese Mifid-regels, die meer transparantie moeten opleveren, kunnen die ondoorzichtigheid helpen afnemen.

Financiële vergelijkingssite Beleggingsmatch.nl beoordeelt Index People met 5 sterren.

Vermogensbeheerders beloven allemaal aansprekende rendementen en goede service. In de praktijk zijn er echter veel verschillen in onder andere het beleggingsbeleid, kosten, rendement en de daadwerkelijke risico’s van de portefeuilles. Dit maakt het voor een consument erg lastig om zelf de beste vermogensbeheerder te vinden. Daarom stelde Beleggingsmatch.nl de lastige vragen, controleerde de belangrijkste gegevens en beoordeelde de vermogensbeheerders op 25 onderdelen en 72 punten. Hiermee hanteren ze de meest complete beoordelingsmethode voor vermogensbeheerders in Nederland.

Hoe kwam de beoordeling tot stand?

Beleggingsmatch.nl beoordeelde partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel konden punten worden gescoord. Partijen die volledig transparant zijn over hun kosten, rendement, risico en beleggingsbeleid werden beloond. Index People scoorde 67 van de 72 te behalen punten en behaalde daarmee de maximale score van 5 sterren. Het aantal sterren (1-5) geeft aan hoe goed de beoordeling is in vergelijking met de andere vermogensbeheerders.

Een uitgebreide beschrijving van de beoordeling van Index People vindt u hier.

Investeren in cryptocurrency

De afgelopen periode is het investeren in cryptocurrency veelvuldig in het nieuws. De Bitcoin noteert inmiddels ver boven de USD 6000. Gigantische rendementen zijn in korte tijd te behalen en beleggers worden overladen met succesverhalen.

Mede hierdoor krijgen ook wij steeds vaker de vraag of en zo ja wanneer wij cryptocurrency gaan toevoegen aan de portefeuilles van onze klanten. Onze kijk op cryptocurrency is echter dat dit niets met beleggen/investeren te maken heeft. Je maakt geen product met een bepaalde opbrengst. Wij beleggen uiteindelijk in bedrijven omdat we geloven in de winstgevendheid van het bedrijfsleven in het algemeen.

Het enige dat je met een cryptocurrency doet is iets kopen omdat je denkt dat de koers gaat stijgen. Dat is puur speculeren en speculeren is nu net wat wij juist niet willen doen.

De AFM heeft er ook een duidelijke mening over, en waarschuwt de beleggers op haar website.

Week van de Belegger

Gedurende de Week van de Belegger, van 10 tot 17 november 2017, wordt met landelijke activiteiten, inspirerende programma’s en bijeenkomsten antwoord gegeven op de toenemende vraag naar kennis en informatie op het gebied van persoonlijke financiën. De focus van de ‘Week’ ligt op educatie en informatie. De Week van de Belegger wordt vrijdag 17 november afgesloten met de BeleggersFair 2017 in de Beurs van Berlage te Amsterdam.

De BeleggersFair is het meest complete, leerzame en leuke beleggersevenement van Nederland. Een dag waarbij zowel mensen die hun eerste schreden op de beurs zetten als gevorderde beleggers die meer uit financiële markten willen halen op hun wenken worden bediend. Met stands, snelcursussen, masterclasses, live trading, tips voor 2018 en optredens van beursgoeroes.

Index People staat ook met een stand op de Beleggersfair. Graag nodigen we u uit om gratis aanwezig te zijn als onze gast en ons te ontmoeten op de beursvloer.

Via Index People kunt u gratis kaarten bestellen. Let op: het aantal beschikbare kaarten is beperkt, dus wees er snel bij.

U kunt zich ook aanmelden voor een masterclass Superefficiënt Indexbeleggen bij Index People in Haarlem op woensdag 15 november.

Geef uw kennis en vermogen een boost en kom op 17 november 2017 naar de BeleggersFair in de Beurs van Berlage Amsterdam en op 15 november naar de Masterclass Superefficiënt Indexbeleggen bij Index People in Haarlem!

De BeleggersFair 2017 gemist? In 2018 zal Index People weer aanwezig zijn. Houdt u de informatie via onze nieuwsbrief en website in de gaten.

Kosten zijn negatief rendement

“Als ik een jaarverslag van een pensioenfonds bekijk, zie ik meteen welke punten van de organisatie van het vermogensbeheer voor verbetering vatbaar zijn. Dat was bij Hibin ook zo. Er waren te veel partijen bij betrokken. De uitbestedingskosten waren te hoog en die kosten waren de laatste tijd niet meer heronderhandeld. Vanaf  2014 hebben we een grote reorganisatie doorgevoerd waarbij we de kosten aanzienlijk hebben teruggebracht. De fiduciair beheerder is geschrapt en ook de oversight manager. We hebben taken bij het bestuursbureau belegd en soms gespecialiseerde adviseurs ingeschakeld.”

Marc Vijver is directeur van Index People, een bedrijf dat adviseert en belegt voor particulieren en institutionele partijen. Daarnaast is hij sinds 2014 bestuurslid bij BPF Hibin, het bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen. “Ik ben in 2014 aangetreden als gevolg van de wet Versterking bestuur pensioenfondsen. Als bestuurslid kijk en beslis ik mee over alle dossiers, maar mijn speciale aandachtsgebied is vermogensbeheer. Ik ben ook hoofd van de balans- en vermogensbeheercommissie.”

100.000 euro per maand besparen
In 2014 is de organisatie van het vermogensbeheer rigoureus op de schop gegaan. “We hebben niet alleen het aantal partijen teruggebracht, maar ook allocaties in de portefeuille geschrapt die te klein waren om impact te maken. Wij besparen nu meer dan 100.000 euro per maand op de kosten en dat is een groot bedrag voor een klein bedrijfstakpensioenfonds als wij. Kosten zijn niets anders dan negatief rendement en als je dat minimaliseert, dan ben je goed bezig.”
Als Marc in een jaarverslag kan zien wat er beter kan in de organisatie van het vermogensbeheer, dan moet DNB dat toch ook kunnen zien? “Dat klopt”, zegt Marc, “maar DNB gaat een fonds niet verbieden om hoge kosten te maken. DNB kijkt of je begrijpt wat je aan het doen bent en kunt uitleggen waarom je die hoge kosten maakt. Bij ons werpt de vereenvoudiging van de organisatie van het vermogensbeheer duidelijk vruchten af. Natuurlijk heb je de renteontwikkeling en de bewegingen op de aandelenmarkten niet in de hand, maar de relatieve resultaten zijn makkelijker voorspelbaar en beter te duiden.”

Behoorlijk draagvlak
De reorganisatie bij Hibin is geleidelijk doorgevoerd. “Toen ik kwam was er al een behoorlijk draagvlak voor omdat het bestuur ontevreden was over bepaalde zaken. Maar je bent afhankelijk van de kennis die er in huis is en de beschikbare tijd. We hebben duidelijke prioriteiten gesteld en eerst aangepakt waar er bloed vloeide. We hebben eerst gekeken naar de grootste posten en daarna geleidelijk de hele agenda afgelopen. Toen ik gevraagd werd te solliciteren voor deze functie, heb ik gezegd: ja, ik ben beleggingsexpert, maar ik ga niet al die beslissingen alleen nemen. Er moet ten minste één andere bestuurder zijn die ook verstand van beleggingsprocessen heeft. Die is er gekomen en ik mocht helpen bij het maken van een profiel voor iemand die ongeveer het tegenovergestelde is van mij als persoonlijkheid. Je moet niet meer van hetzelfde hebben, maar tegengestelde denkers. Verder hebben we Montae als extern adviseur en we hebben ook Sprenkels aangehaakt.”

Bestuur meenemen in proces
Het allerbelangrijkste volgens Marc was de bestuurders mee te nemen in het proces. “Ik heb het voordeel dat ik altijd veel les heb gegeven en nog steeds lesgeef in mijn vakgebied. Dat helpt om het probleem op een simpele en toegankelijke manier uit te leggen zodat het duidelijk is welke mogelijkheden voorliggen. Het is belangrijk om uiteindelijk te komen tot een beslissing die door iedereen wordt gedragen. Ik probeer daarbij altijd om reacties en meningen uit te lokken.”
De investment beliefs hebben bij de reorganisatie een grote rol gespeeld. “Daar begin je mee. Toen ik aantrad, kregen we al snel de nieuwe FTK-regels over ons heen. We zijn toen een onderzoek gestart naar de risicobereidheid van onze deelnemers en vervolgens hebben we de investment beliefs herijkt en zijn daarmee verder aan de slag gegaan.”

Best practices
Namens Montae is Nathalie Houwaart de vaste beleggingsadviseur van Hibin. “Een paar jaar geleden was haar rol breder dan nu omdat we toen op het bestuursbureau minder menskracht hadden. Als extern adviseur kon Nathalie allerlei best practices naar binnen brengen die heel nuttig waren. Dat heeft ons echt veel gebracht. Nu is haar rol wat kleiner, maar dat geldt ook voor onze inspanningen als balans- en vermogensbeheercommissie. Het huis is nu op orde. Natuurlijk gebeurt er altijd wel wat, maar er is geen sprake meer van achterstallig onderhoud.”

Kies voor eenvoud
Houd het simpel is een advies van Marc dat doorklinkt in het hele gesprek. “Je moet je bij alles wat je doet afvragen: helpt dit onze deelnemers en onze doelstellingen verder. Je moet geen dingen doen die niet echt nodig zijn, want je loopt dan het gevaar dat je dingen op elkaar gaat stapelen waar je uiteindelijk niet beter van wordt. Vraag je steeds af: waar heb ik iets aan en waar niet. Ik zie soms dat men uit een bepaald hobbyisme graag met een bepaalde beleggingscategorie bezig is. We hebben een boeiend vak, maar vermogensbeheer is niet leuk, het is saai omdat het allemaal om processen gaat. Met een aantal simpele producten kun je als fonds al gauw komen tot een kostenpercentage tussen de 25 en 30 basispunten. Nu hebben veel fondsen vaak het dubbele.”

Eerste Nederlandse ondertekenaar CFA gedragscode

CFA Institute, de wereldwijde vereniging van beleggingsprofessionals die de norm stelt voor professionalisering en prestaties, heeft Index People toegevoegd aan de groeiende lijst van wereldwijde ondernemingen die naleving betrachten van de Asset Manager Code of Professional Conduct. Index People is daarmee de eerste vermogensbeheerder in Nederland die de code ondertekent.

De Asset Manager Code of Professional Conduct heeft als doel om de ethische en professionele verantwoordelijkheden te kaderen voor bedrijven die gelden beheren ten behoeve van hun cliënten. Voor beleggers biedt de code een maatstaf voor het gedrag dat ze mogen verwachten van hun vermogensbeheerders. Bovendien biedt het zekerheid ten aanzien van het vertrouwen dat ze kunnen stellen in bedrijven die de code onderschrijven.

“Beleggers hebben recht op het hoogste niveau van professioneel gedrag en mogen dat ook eisen van de mensen aan wie ze hun beleggingen toevertrouwen”, zegt Reinder Kuperus, directeur en mede-oprichter van Index People. “Sinds onze start in 2007 is ons bedrijf altijd toegespitst geweest op het vermijden van onnodige kosten en het maximaal profiteren van beleggingskansen. Door gebruik te maken van indexbeleggingen lekt er nauwelijks nog rendement weg; dit komt ten goede aan de klant. Door ons te committeren aan de principes van de CFA Institute Asset Manager Code of Professional Conduct, willen wij het feit dat het klantbelang onze grootste prioriteit is extra kracht bij zetten.”

De Asset Manager Code of Professional Conduct is gebaseerd op de ethische principes van het CFA Institute en het CFA opleidingsprogramma, en vereist dat managers zich committeren aan de volgende professionele normen:

  • Te allen tijde te handelen op een professionele en ethische wijze
  • Te handelen in het belang van klanten
  • Te handelen met onafhankelijkheid en objectiviteit
  • Te handelen met vaardigheid, competentie en toewijding
  • Tijdig en accuraat te communiceren met klanten
  • Om de regels van het toezicht voor kapitaalmarkten te handhaven

De volledige tekst van de Asset Manager Code of Professional Conduct leest u hier.

Over het CFA Institute

Het CFA Institute is een wereldwijde vereniging van beleggingsprofessionals, die de norm stelt voor professionalisering en prestaties. De organisatie maakt zich sterk voor ethisch gedrag in beleggingsmarkten en is een gerespecteerde bron van kennis in de financiële wereld. Het uiteindelijke doel: een klimaat scheppen waarin de belangen van beleggers voorop staan, markten zo goed mogelijk functioneren en economieën groeien. Ga voor meer informatie naar www.cfainstitute.org.

Een gezamenlijk interview van Index People en het CFA Institute leest u hier.